اصغر فرهادی در حضور همسرش نشان

اصغر فرهادی در حضور همسرش نشان دو شنبه 7 اردیبهشت 1394

اصغر فرهادی در حضور همسرش نشان

عالی هنر فرانسه را گرفت

اصغر فرهادی نشان عالی هنر و ادبیات فرانسه را از اورلی فیلیپتی وزیر فرهنگ فرانسه دریافت کرد.


اصغر فرهادی نشان عالی هنر و ادبیات فرانسه را از اورلی فیلیپتی وزیر فرهنگ فرانسه دریافت کرد. نشانی که همراه با یک گل پارچه ای تزئینی بر سینه چپ فرد برنده نصب می شود. عکسهای اصغر فرهادی و همسرش را در فرانسه...

اصغر فرهادی، نشان عالی هنر و ادبیات فرانسه (office of Arts and Letters) را از وزیر فرهنگ این کشور دریافت کرد.

در این مراسم اصغر فرهادی، پریسا بخت آور(همسر اصغر فرهادی)، برنیس بژو و الیس آگوئیس حضور داشتند.

اصغر فرهادی این نشان عالی را از اورلی فیلیپتی وزیر فرهنگ فرانسه دریافت کرد. نشانی که همراه با یک گل پارچه ای تزئینی بر سینه چپ فرد برنده نصب می شود و هر ساله 60 نفر برنده آن اعلام می شوند.

نشان عالی هنر و ادبیات فرانسه از سال 1957 هر ساله به کسانی اعطا می شود که مشارکتی چشمگیر در زمینه اعتلای فرهنگ، هنر و ادبیات داشته اند.


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین