چمین..

چمین.. دو شنبه 7 اردیبهشت 1394

چمين

چمين فقط يك نام نيست . چمين يك سند است .سندي از برگ تاريخ براي انسانها. چمين را نمي شود نگاه داشت و چون يك بناي تاريخي به معرض نمايش گذارد .چمين مظلوميت يك قوم نيست بلكه واقعيت يك برح از تاريخ است .

گرچه چمين در حال حاضر مي تواند حركت كند اما خيلي زود او نيز از حركت وامي ماند و چون برگ ها و اسناد ديگر تاريخي اين ملت به خاك سپرده مي شود .

هولاكست يك واقعيت تاريخي ااست كه پس از سالها هزاران مدعي دارد . اماچمين و چمينها هيچ يا ري ندارند .

آيا مگر نه اين است كه در طول هشت سال دفاع مقدس بيشترين شهيد ،جانباز و آواره را مردم مرز نشين كرد ما دادن. آيا زنان و كودكان و سالمندان مرز نشين كرد نبودند كه سالهاي دفاع مقدس ماندن و با رزمندگان كشورشان يكي شدند و جنگيدن.

گرچه با كمال تعجب پس از حجوم آمريكاييان به عراق علام شد كه هيچ عثري از توليد صلاح كشتارجمعي در اين كشور وجود ندارد اما چمين يك از هزار سند است . اما واقعيت چيز ديگري است در زماني نه چندان دور همانطور كه صاحب اين قلم بارها گفته بطور كل جريان شيميائي و مجروحين آن فراموش مي شود گرچه خودش هم يكي از اين قربانيان است . اما وقتي دنيا چمين را نمي بيند منو امثال من كه ديگر جايي نداريم.

وقتي روستاي محل سكونت چمين مورد حمله موشكهاي شيميايي عراق قرار گرفت او فقط شش ماه داشت بيست وپنچم فروردين هزارو سيصدو شست وشش بود .مادر و خواهر چمين شهيد شدند چرا كه بي خبر از هم جا به پناهگاه گريخته بودند تا از بمب باران در عمان بمانند.بوي سير همجا مي آمد و چمين شش ماه را وقتي به بيمارستان رساندن بدنش همچون ديگر احالي روستا پور بود از تاول و نشانه هااي از سوختگي گرچه عكس او چون ديگران در كتابي به چاپ رسيد اما ماموران سازمان ملل تشخيس دادن اين مردم در جشني بزرگ همشان آتش بازي كرده اند و اين سوختگي نشاناي از اين آتش بازي است .

در اخبار آمده كه غزه زير آتش اسراييل است . در اخبار آمده دفتر مدافعان حقوق بشر در تهران پلمپ شده .در اخبار آمده براي خانمها عمل ساكشن بسيار خطر ناك است . اما جااي از رفتن چمين به دادگاه هلند براي گفتن حرفايش نيامد. چمين بدون وكيل و تنها رفته .و هيچ مدافه حقوق بشري از وكالت وي را نپزيرفته . شايد پول بليط هواپيمايش را هم چون مصدق از خودش داده تا حقي را براي اين ملت زنده كند .

تاريخ مي ماند مثل همين امامزاده ها كه سندي هستند . در قرآن كتاب آسماني كه ميليونها نفر به آن اعتقاد دارند سوراي هست كه در آن به حضرت محمد (ص) بشارت داده مي شود كه تو نه تنها ابطر و بي پشت نخواهي بود بلكه فرزندان تو بسيار خواهند بود .ما مسلمانان فرزندان آن رسول هستيم و امامزاده ها نشانهاي از صدق اين سوره قرآن .چمين هم چون آيات قرآن وجود دارد گرچه دنيا بگويد عراق صلاح كشتار جميي نداشته و مردم ايران خودشان آتش بازي كرده اند و دستشان را سوزانده اند.


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین