کتاب صلح

کتاب صلح دو شنبه 7 اردیبهشت 1394


کتاب صلح


مطالعه چیست ؟ مطالعه و کسب علم و دانش زیر بنا و زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور و راهگشای بهروزی – سعادتمندی و فرازنگی جامعه و انسانهاست . مطالعه دو جنبه را در بر می گرد : 1- کیفی – 2- کمی

کیفی شامل مقدار یادگیری مطالب – بخاطر سپاری تجزیه و تحلیل بسط معنایی و کاربردها و..

کمی شامل مدت زمان مطالعه و مقدار مطالعه انجام شده در زمان مشخص است .

اگر کتاب  را دریچه ای بسوی جهان علم و معرفت بدانیم . مطالعه راهی است برای پرورش استعدادهای خداداد انسانی که او را در مسیر رشد و تکامل راهنمایی می کند.

پر واضح است که پیشرفت کشورهای مترقی مدیون مالعه و کتابخوانی آنهاست و مانیز این چراغ هدایت را برای کشور عزیزمان ایران توصیه می کنیم چرا که مطالعه و کتابخوانی یک از مهم ترین عوامل ترقی اجتماعی در زندگی امروز دنیاست و ره جامعه ای که بیشتر به مطالعه و تحقیق اهمیت دهد به سطوح بالاترین از مدارج علمی دست می یابد  و این مسئله  بر سرنوشت افراد جامعه تاثیر مثبتی خواهد گذاشت و نسلهای بعدی را نیز بهره مند خواهد نمود و از آنجا که دانش و آگاهی انسان فطری نیست و بر اثر تجربه و مطالعه  بدست خواهد آمد و می توان گفت اکتسابی است بهمین نسل حاضر اطلاعاتی بر اندوخته های پیشین می افزاید و برای آیندگان به جا می گذارد و این جاست نقش و اهمیت مقوله ای بنام کتاب نمایان می شود و جوامعی که به نقش کتاب و کتابخوانی واقفند از رشد علمی و فرهنگی بیشتری برخوردار هستند تا جوامعی که درک درستی از نقش تحول ساز و دگرگون کننده کتاب ندارند.

از میزان کتاب خوانها – نحوه کتابخوانی – تعداد کتابخانه های عمومی – تعداد کتابهای چاپ شده میزان خرید کتاب از سوی مردم و مقدار وقتی که صرف مطالعه می کند  می توان پی برد که فرهنگ مطالعه در آن کشور دریچه جایگاهی است و از این طریق مسیر و جهت رشد و توسعه و یا افول ملتی را می توان مشاهده کرد و متاسفیم از اینکه باید بگوئیم اگر چه در سالهای اخیر تحولات مهمی در این رابطه به وقوع پیوسته ولی آمار و ارقام نشان می دهد کتاب و مطالعه امروزه در جامعه ما از موقعیت خوبی برخوردار نیست و چه بسا آن را یک مسئله کم اهمیت قلمداد می کنند و این مشکل فرهنگی یا به عبارتی افت فرهنگی معمول ملتهای بسیاری است و امروزه هر فردی به نوبه خود بار سنگین مسئولین این معضل را به دوش یکی از سه ضلع مثلث ناشران – دولت و خریداران کتاب می اندازد در صورتیکه باید بدنبال راه حل مناسب بود و مشکل را حل کرد .

بیشتر افراد می دانند که کتاب مهمترین برتری رشد فرهنگی هر کشور است و شاخص ترین وسیله برای انتقال افکار میان جوامع مختلف و آگای از دستاوردهای بشری در جهان محسوب میشود و تعداد مطالعه کنندگان هر کشوری میزان رشد عقلانی هر جامعه ای را نشان می دهد و روش بی نظیری است برای کسب معرفت درباره جهان خود تا در لا به لای متون شرح جملات پاراگرافها و فصلهای کتاب بتوان تعریفی از پیچد گی دنیا انسان و دیگر چیزها بدست آورد .

گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه ایران نیاز به آگاهی همه جانبه از مسائل و مشکلات موجود در این راه دارد و می توان گفت وظیفه مسئولان و سیاستگذران فرهنگی است که با گردآوری اطلاعات کافی در این زمینه اقدام به تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت جهت گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه نمایند . فراموش نکنی که مطالعه یکی از بهترین ابزارهای تعلیم و تربیت مدرن است و تاثیری که یک کتاب در روح فرد می گذارد از آثار دیگر رسانه ها عمیق تر و ریشه دارتر می باشد و گاهی شخصیت فرد را دگرگون همه جانبه وسایل ارتباط جمعی کتاب هنوز جایگاه ویژه ای در دنیای امروز دارد و در بخش عظیمی از این کره خاکی عمده ترین وسیله تعلیم و تربیت بشمار می رود .

موانع و مشکلات موجود در راه مطالعه و کتابخوانی

گرفتاری مردم ماشینی شدن زندگی و اسیر بودن انسانها در چنگال ماشنها توجه بیش از اندازه به صد او سیمای به جای آثار مکتوب گرانی کتاب متنوع نبودن آثار تعداد نسخ کم مطبوعات نبون برنامه های تبلیغاتی پیرامون کتاب معرفی نشدن کتابهای جدید ترجمه های نامسناسب کتابهای خارجی بی حوصلگی نسبت به مطالعه نبود کتابخانه در منزل شرایط نامناسب آموزشی  و پرورشی وضعیت خاص رسانه ها و مطبوعات و....

و بطور کلی و خلاصه وجود مشکلات  اقتصادی و فعال نبودن در زمینه پژوهش و تحقیق مانعهایی هستند که باعث فاصله بین کتاب و کتاب خوانی می شوند و زا آنجا که ماهواره رایانه ویدیو و... در حال حاضر جایگاه ویژه ای را رد روند آموزش وی ادگیری به خود اختصاص داده اند و بعنوان رسانه های آموزشی نقش گسترده ای در توسعه ساختاری و اجتماعی در میان جوامع بشری و همچننی انتقال پیام فرهنگ و جلوه های غنی در ابعاد مثبت یا منفی پیدا کرده اند و تا حد زیادی رسانه های نوشتاری نظیر کتاب مجلات  و غیره تحت الشعاع خود قرار داده اند و به ظاهر تو جه همگان را به خو جلب نموده اند اما با قدری تعمق خواهیم دانست رسانه ای مکتوب و  در صدر آنها کتاب به لحاظ دارا بودن ویژگیهای خاص همچنان با صلابت و استواری نقش تاریخی خود را در انتقال دانش و فرهنگ و هنر از نسلی به نسل دیگر حفظ کرده . لذا باید دنبال روشهای ترویج و اشاعه فرهنگ مطالعه و متبخوانی بین آحاد جامعه بگردیم  و روشهای نوینی را با خصوصیات نشل کنونی و مقتضیات زمانی ما مطابقت داشته باشد مورد شناسایی قرار دهیم .

 

 راه های ترویج فرهنگ مطالعه کتابخوانی:

همانطور که می دانیم غذای فرهنگ جامعه کتاب است که بدون فرهنگ جامعه به نوعی دچار پژمردگی و ناباوری خواهد شد .

فرهنگ یعنی : آنچه که جامعه می آفریند وبه انسانها واگذار می کند پس جامعه نقش اصلی را بعهده دارد و پایگاه اصلی ارزش های اجتماعی است که افراد جامعه را زیر پوشش خو قرار می دهد و فرهنگی می تواند جامعه را زیر وشش تباهی و نابودی بیرون کشد و به زندگی افراد آن معنا بخشد که فرهنگ کتاب و کتابخوانی جز امور ضروری زندگیشان محسوب شود زیرا کتاب انسانها را از تاریکیها – ستمها – تبعیضها – فقر و جهالت نجات می دهد و جامعه را بسوی سعادت هدایت می کند . همچنین سوق دادن یک جامعه بسوی کتاب نیازمند خلاقیت و نوآوری است . زیرا کتاب و کتابخوانی عامل گسترش دانش – تثبیت آیینها و استحکام باور ملتهاست و جامعه ای از فرهنگ مطالعه برخوردار می شود که از دو مرحله عبور کرده باشد 1- اعضای جامعه توانایی مطالعه را کسب کرده باشند . 2-این توانایی به عادت تبدیل شده باشد. زیرا رشد فکری و ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه در گرو آگاهی  از نیازهای روانی و فکری افراد جامعه است ، همچنین تبلیغات فرهنگی زمینه ساز رشد فرهنگی و علاقه مندی به مطالعه می باشد .

در زمینه ترویج فرهنگ مطالعه دولت مهمترین نقش را بعهده دارد واگر در این راه سرمایه گذاری کند و اگر تمامی قشرهی جامعه بسوی اطلاعات مفید و سازنده سوق دهد و گر برای افزایش جمعیت کتابخوان و بالا بردن اشتیاق مردم به خرید یا امانت گرفتن کتاب از کتابخانه بودجه ای را اختصاص دهد و اگر مجریان و دست اندرکاران نشر کتاب اعم از نویسنده – مترجم  ناشر و مراکز توزیع فروش کتاب با یکدیگر همکاری تنگاتنگ داشته باشند می توان امیدوار بود که در آینده به نتایج مطلوبی خواهیم رسید و دولت با یک حرکت ملی می تواند فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را ترویج دهد و از آنجا که قدرت اجرایی  در دست اوست سرعتر به نتیجه خواهیم رسید. توجه به مطئله کتاب و کتابخوانی و گسترش فرهنگ مطالعه بعنوان یک مسئله ملی  و ایجاد بینش و اعتقاد عمیق نسبت به اهمیت کتاب و مطالعه در بین اقشار مختلف بویژه مسئولان – مدیران – معلمان و مربیان و همچنین فراهم ساختن زمینه ای برای سهولت دسترسی به کتاب برای افراد جامعه و تهیه و توزیع کتاب به قیمت ارزان – آگاه نمودن مردم از اهمیت مطالعه از سریق رسانه های گروهی – رونق دادن به ساختار اقتصادی – تغییر نظام آموزشی

قسمت هایی از کتاب صلح نوشته جعفر صابری...


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین