شعر مناجات با امام حسین علیه السلام

شعر مناجات با امام حسین علیه السلام دو شنبه 7 اردیبهشت 1394

مانند نور آمدی و لا مکان شدی

پرواز آسمانی هفت آسمان شدیبا جلوه های نوری بالانشین خود

خورشید صبح و ظهر و غروب اذان شدیتا اینکه انبیا به تو نزدیکتر شوند

روضه شدی و در همه دوران بیان شدیمحرابهای مسجد دنیا ، خدا نداشت

از عرش آمدی و خدای جهان شدییک یاحسین گفتم و دیدم دلم شکست

اشکم شدی ز گوشه ی چشمم روان شدییک شب کناره سفره تو سائلت شدیم

یک شب کنار سفره ی ما نانمان شدیقبل از دراز کردن دست گدائی ام

آقا شدی کریم شدی مهربان شدیناراحت جدائی مهر تو نیستم

روزی که آمدی به دلم جاودان شدییک وقتی آمدم که به دردت نمی خورم

دیر آمدم تو همسفر خیزران شدی...

برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین