بهار کردستان...

بهار کردستان... دو شنبه 7 اردیبهشت 1394

 
 

ابیاتی از دکتر واله کردستانی (ش –ا)

مدیر کانون فر هنگی ادبی مستوره

کردستانی وسر دبیر هفته نامه همسر

(ترانه ای با صدای استاد بهروز توکلی برای

عاشقان صلح و آشتی در جهان ...)

 

 

بهار کردستان

بنگر چراغ سبز هر وی تو روشن است          باغ امید پر ز گل و یاس و لادن است

از دیدگاه پنجرهء عشق و عاطفه             نیکو نگر ببین که جهان همچو گلشن است

بوی بهار می رسدم از دیار کرد                  این بوی عطر دلکشم از خاک میهن است

پیرو جوان به مهر وطن بسته اند دل          مهر وطن به سینه هر مرد و هر زن است

بر روح و جان ما زده چشمک چراغ سبز   روشن از این چراغ مرا جان و هم تن است

هرگز غم حوادث ایام را مخور                   انجام کار جمله از این ره گذشتن است

امروز اگر چه ابر سیاه است پیش رو           فردا مجال شمس جهانتاب روشن است

گر خصم را امید به زوارست یا که زر               امید ما به لطف خدای مهیمن است

ما را بجز خدا ،دگری تکیه گاه نیست           این تکیه گاه دین من و مذهب من است

واله مکن گله ز کم و بیش روزگار     زانروز که سهم و قسمت هر کس معین است

بگذار اختیار سخن بر سخنوران               در وصف دوستان که زبان تو الکن است

 


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین