از شما برای شما...

از شما برای شما... دو شنبه 7 اردیبهشت 1394

 

 در گذشت هنر مند فقید کشور مان استاد جناب آقای انوشیروان ارجمند را به خانواده ی محترم  ایشان و مردم هنر دوست کشور مان عرض تسلیت داریم.

روابط عمومی هفته نامه بین المللی همسر...

خانواده محترم صابری

سالگرد در گذشت مرحوم هوشنگ صابری

بزرگ خانواده صابری را که مصادف با اربعین حسینی (ع) است را به حضور شما عرض تسلیت داریم.

همکاران موسسه آشتی و هفته نامه همسر

 

جناب آقای جعفری 

نماینده محترم پخش و عرضه هفته نامه همسر در استان سمنان  بدینوسیله از تلاش ارزشمند حضرت عالی و کلیه همکاران در راستای معرفی هر چه بیشتر و بهتر هفته نامه همسر در این استان کمال تشکر را بعمل می آوریم.

 روابط عمومی هفته نامه همسر

آدرس نمایندگی هفته نامه همسر در سمنان: شمان بلوار

سر کار خانم رعنا صالحی

 خبر نگار محترم هفته نامه همسر در استان خراسان رضوی و شهر مشهد از تلاش ارزشمند شما در تهیه و ارسال خبر قدردانی می نمائیم.

روابط عمومی هفته نامه همسر

جناب آقای  یزدان ساریخانی

خبر نگار محترم هفته نامه همسر از تلاش ارشمند شما در تهیه گزارش و اخبار برای این هفته نامه کمال تشکر را بعمل می آوریم.

 روابط عمومی هفته نامه همسر

 سر کار خانم سمیه قاسمی

 خبر نگار محترم هفته نامه همسر در شهرستان سده اقلید فارس از همکاری شما در ارسال مطلب و گزارش سپاسگزاریم.

 روابط عمومی هفته نامه همسر

آقایان مهدی  فخیم قنبر نژاد – هادی کرمی اردستانی –وحید فخیم قنبر نژاد - محمد فخیم  - مهدی جعفری نسب –فر هاد یاور زاده که با ارسال گزارشهای خواندنی و مطالب زیبای خود  همواره یار و یاور ما بوده اید سپاسگزار هستیم.

روابط عمومی هفته نامه همسر.

 جناب آقای رضا هارونی

 بدینوسیله از همکاری شایسته حضرت عالی در استان اصفهان کمال تشکر را بعمل می آوریم .

روابط عمومی هفته نامه همسر.


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین