اسامی خدا وند...

اسامی خدا وند... دو شنبه 7 اردیبهشت 1394

یا رقیب

کسی که مرتب این ذکر را بگوید خداوند حکیم مراقب خود  و فرزندانش خواهد بود . امام پنجم (ع) فرمودند ک هر که دشمنی قوی داشته باشد ، ذکر (یا رقیب) را بخواند تا از شر او را رها شود.

یاحفیظ

حضرت نوح (ع) به برکت این نام مبارک از عذاب طوفان نجات یافت. کسانی هستند که از مار و عقرب و خیالات منفی ووسوسه های شیطان می ترسند . امام رضا (ع) فرمودند کاین افراد بگویند (یا حفیظ)(یا ارحم الراحمین )تا به برکت این ذکر این ذکر مبارک از شر تمام شیاطین رهایی رهایی پیدا کنند .

یا حسیب

اگر شخصی را به تهمت گرفتار ساخته باشند این نام را نام های مبارک خداوند به او آرامش می دهد . در واقع او می گوید : خدابرایم کافی ست .

یا مجید

اما رضا (ع) فرمودند : یکی از راه هاییکه باعث سیر و سلوک می شود همین ذکر یا مجید می باشد از زیبا ترین روش های سیر و سلوک محبت به خانواده و مردم است و گرنه در صورتی که هزاران بار هم بگوییم یا مجید هیچ اثری نخواهد داشت.

 

یاباعث

اما رضا (ع) فرمودند : این ذکر پر محتوا موجب می شود که هیچ گاه انسان خجل و شرمنده نگردد . وضو گرفتن هنگام خواب و صد مرتبه خوانده ذکر یا باعث سبب درمان خیالات فاسدو حرص و افراط در شهوت می شود.

 

یا شهید

شهید در قرآن گاه درباره ی خدا به کار رفته که همواره شاهد اعمال ما می باشد. کاربرد این صفت در مورد غیر خدا به معنای الگو و نمونه است.

 

یا واجد

خدایا تو مرا دریاب

یکی از امراض روحی انسان خود فراموشی است . اگر بخواهیم دچار این بیماری روحی خطرناک نشویم باید با این نام خداوند را بخوانیم .

 

یا ماجد

خدایا تو به من مجد و بزرگی بده

مجد و عظمت ویژه ی خداوند است و بزرگی مخلوقات مشروط به پیوند آنان با خداوند است .

 

 

یا ملک

وقتی که می گویم یا ملک باید با تمام وجود بدانیمو بفهمیم که در حقیقت خداوند بزرگ مالک تمام موجودات می باشد . با این ذکر مبارک هر چه طلب کنیم از او خواسته ایم وط مع از مخلوقات بریده ایم . اما رضا (ع) فرمودند : هر کس این ذکر را مرتب بیان کند از خلق بی نیاز می شود  و دولت و آخرت می یابد .

 

یا قدوس

اما رضا (ع) چه دلنشین و زیبا فرمودند : تکرار ذکر یا قدوس دل را صفا می دهد . از شرنفس اماره حفظ می کند و از وسوسه ی شیطان به انسان  امنیت می دهد .

 

یا سلام

هر کس روزی یک تسبیح بگوید یا سلام خداوند عالم دل او را از بیماری حفظ می کند . هم چنین اگر زن های باردار این ذکر را تکرار کنند فرزندی سالم به دنیا می آورد.

 

یا مومن

اما رضا فرمودند : بیان این اسم انسان را از شر شیطان حفظ می کند . این ذکر مبارک باعث رهایی از وسوسه  های ذهنی و تخیلات منفی می شود و هم چنین انسان را از مکر مکاران و طعن بدخواهان نجات می دهد.

 

یا واحد

خدایا تو مرا یکتا پرست کن

احد و واحد صفات خدایی است که به هیچ وجه شریک و نظیری ندارد .

 

 

 


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین