احترام به همسر لازمه يك زندگي مشترك

احترام به همسر لازمه يك زندگي مشترك دو شنبه 7 اردیبهشت 1394

 

احترام به همسر لازمه يك زندگي مشترك

 

هركسي كه به شخصيت خود علاقه دارد دلش ميخواهد ديگران به او احترام بگذارند . هر كس شخصيت اورا محترم بشمارد محبوبش واقع ميشود واز توهين كنندگان متنفر است .

درزندگي زناشوئي هم احترام بين طرفين بايد برقرار باشد و هريك بايد به هم احترام بگذارند .

سلام كردن هنگامي كه با هم روبرو ميشوند يك نوع احترام است. براي صدا زدن هم الفاظ دلنشين و شيوا  به كار بردن نوعي احترام است .در موقع سخن با دقت گوش به حرفهاي همديگردادن يك نوع احترام است .مودب بدون يك نو ع احترام است.

ناسزا گوئي ،توهين ، بي ادبي، بي اعتنائي ،‌داد زدن ، آبروريزي،القاب زشت به كاربردن،.... همه و همه باعث بي احترامي ميشود و هركسي كه اين گونه رفتار كند سزاورار بي احترامي نيزهست.

هنگامي كه  يك زوج در كنار هم با احترام با هم برخورد ميكنند وبراي همديگر ارزش و احترام خاصي را در نظر ميگيرند ميتوانند بيشتر احساس رضايت اززندگي خود داشته  باشند .

افرادي كه  اين  نكات كوچك واساسي رادرزندگي مشترك خود  رعايت نميكنند به مرور زمان نه نزد همسر خود ونه نزد فرزندان و نه نزد هيچ كس ديگر ارزش و احترامي نخواهند داشت و زندگي خودرا هم متشنج ساخته اند .

هر گاه  يك زوج دربدترين شرايط هم بتوانند حرمت يكديگررا نگاه دارند باعث پايداري يك زندگي مشترك خواهند شد و در مقابل سختيها مقاوم تر شده و خم به ابرو نمي آورند اما اگر غيرازاين باشد نه تنها مشكلي را حل نكرده اند  بلكه سبب  تشويش و استرس وبي اعتمادي و بي رغبتي براي خود و افراد خانواده را فراهم آورده اند


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین