اجتناب از ازدواج هاي تحميلي تحت عناون مختلف

اجتناب از ازدواج هاي تحميلي تحت عناون مختلف دو شنبه 7 اردیبهشت 1394

اجتناب از ازدواج هاي تحميلي تحت عناون مختلف

ازدواج باید بر اساس شناخت از هم ودلدادگي وهم خواهي باشد نه بر اساس رسم هاي قومي وطايفه اي ويا مبتني بر باور هاي من درآوري ديني ومذهبي .زندگي زناشويي نوع معامله نيست بلكه نوع پيوند روحي ومدام العمر مي باشد ونه بايد اين پيوند را با تحميل باور هاي قومي وعقايد خود بنياد ديني آغاز كرد.چنان كه تحميل درهر بخشي از زندگي عاقبت خوشي ندارد. اما در اين بخش اززندگي، تحميل به هر بهانه وبا هر ترفند وباور ديني ورسم ورسوم طايفه اي كه باشد ،آينده ي خوشي ندارد وعواقبش از هم پاشي شيرازه حيات انسان وبه انحراف كشيده شدن نسل انسان است. انساني كه مي تواند در دامن خانواده چنان تربيت گردد كه خليفه ي خدادر زمين شود وتعالي يابد ودر پرتو تعالي حيات معقول وبرين داشته باشد، حيات معقول وبريني كه جهان را به به عنوان يك عينيت از از جلال وجمال خدا شهود كند .


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین