شعر پدر ...

شعر پدر ... دو شنبه 7 اردیبهشت 1394

                          پدر

 

پدر اسطوره صبر و تحمل

                        چرا عمر تو بود مانند یک گل

پدر آزاده شهر و دیارم

                        چه زود و بی خبر رفت از کنارم

پدر نور بصر آرام جانم

                        تو رفتی و شکسته استخوانم

پس از نام خدای خوب و دانا

                        همه فریاد من بودی تو بابا

زبان در کودکی چون باز کردم

                        نی اول نام او آغاز کردم

چراغ خانه و کاشانه ما

                        پدر ای مهربان و خوب و دانا

تو رفتی و شتاب زندگی مرد

            کتاب زندگی بهرم ورق خورد

شدم تنها در این دنیای فانی

            خدایا سور هجرانم تو دانی

غم داغ پدر آتش چو افروخت

                        دل نی از غم داغ پدر سوخت

پدر هم خوش سخن هم با هنر بود

                        مثال یک درخت پر ثمر بود

معلم بود برای یارو فرزند

                        چویا و راز برای خویش و پیوند

پدر آزاده بود و بی تکبر

            برای بینوایان دست و او پر

سحرگاهان و آن صوت حجازش

                        چه خوش می دیدم او را در نمازش

همه حرف و حدیث مثل قندش

                        کلام دل نشین و پر ز پندش

قلم قاصر بود از وصف حالش

                        ز قدر قامت و حسن و جمالش

کتابت می نمود و هم ریاضت

                        به راه دانش و امر سیاست

پدر گنجینه ای در سینه اش بود

                        همه حلم و صبوری پیشه اش بود

به جمع عارفان چون محفلش بود

                        حکایت های شیرین در دلش بود

زمانی غرق در دریای افکار

                        گهی می زد قلم در نثر و اشعار

پدر مرد عمل اهل قلم بود

                        قلم در دست او همچو علم بود

پدر چون تاج شاهی بر سرم بود

                        همیشه ره گشا و رهبرم بود

پدر حلال درد و مشگلم بود

                        شفا از بهر درد این دلم بود

پدر الگوی من ای مهربانم

                        تو رفتی بی خبر آرام جانم

دگر بعد از تو من پژمرده گشتم

                        درون زندگی آزرده گشتم

ز ایامی که روحش پر کشیده

                        دو چشمان ترم رویش ندیده

چو میلاد علی روز در شد

                        چه خوش باشم که شام من سحر شد

علی نام تو بود قربان نامت

                        علی ذکر تو بود ورد کلامت

نشد امروز بر خاکت بیایم

                        شتاب زندگی را من بیابم

تو هستی پیش یزدان تبارک

                        به تو گویم پدر روزت مبارک

                                                پروین راستگو

                                                   

 


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین