مشاهیر ایران و جهان

مشاهیر ایران و جهان یک شنبه 27 اردیبهشت 1394

اسامی و نام های اصیل ایرانی-دختر

نام های با معنی مذهبی همیشه طرفداران زیادی دارند چرا که در ناخودآگاه افراد حس آرامش ایجاد می کنند. یکی از دلایلی کهبرای فرزندان اسم و نامهای مذهبی انتخاب می کنند اول حس ارادت و دوستی به این عزیزان می باشد و دوم تکرار اسم آنان در روزمره و مرور یاد و فضای مذهبی و همین طور باقی ماندن یاد آنها نسل به نسل می باشد. البته که انان به یاد و توجه ما نیازی ندارند و این وجود فضای سالم فکری و اجتماعی است که ایجاد کننده آرامش در زندگی ما خواهد شد که در کنار فعالیت های روزمره و کاری روح معنویت به آن رنگ و معنی می دهد و از یکنواختی و بیهوده شدن خارج می کند.در بخش زیر نام های ایرانی با معانی آنها ......

1 اختر ستاره، نام گلي
2 اَدرک دختر یزدگرد سوم ساسانی
3 ارانوس سياره ارانوس
4 اَردویسور فرشته آب در ایران باستان
5 ارشانوش از نام نامه نخعي
6 ارشنوش نام نامه نخعي - نام باستاني
7 ارشين از شاهدخت هاي هخامنشي
8 اَرشیت دوست ترین - نامی از دوره هخامنشی
9 ارغوان نام درختي که گل و شکوفه سرخ رنگ مي دهد
10 ارکيده  رنگ ارغواني روشن، نام گلي
11 ارمغان  هديه
12 ارنواز  شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
13 اریکا مرتبط با زمین
14 اِستاتیرا همسر داریوش سوم
15 افرا  ستایش کردن
16 افروز از نامهاي پهلوي 
17 افسار  تاج
18 افسانه افسانه
19 افسون طلسم و جادو
20 افشان پاشيدن
21 افشيد  شکوه خورشید
22 المیرا فدا کننده
23 الناز   
24 اليا  نام گل
25 الیزه نام مکانی در رودبار
26 الیکا مادر زمین - شکوفه - نام دهی در شما ایران
27 اَمِستریس شهبانوی خشایارشا
28 انوشا  خوشحالی و سرور و شادی
29 انوشك نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی 
30 انوشه  نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی
31 اوراشی زن پسر سیامک
32 ايران نام کشور ايران
33 ايران دخت  دختر ايران
34 ایرسا رنگین کمان
35 آبنوس آبگينه
36 آبنوش از زنان ويس و رامين
37 آپاما دختر سپيتمن سردار ايراني 
38 آپامه خوشرنگ و زيبا - دختر اردشير دوم هخامنشي
39 آتاناز  نامي ايراني
40 آتري به معني آتش - از نامهاي باستاني
41 آتنا  نامي ايراني
42 آتوسا  دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشیار
43 آتوشه  نام عمه یا خاله شاپور شاه
44 آذر  آتش، نهمين ماه ايراني
45 آذرافروز  نام دختر مهرنوش پسر اسفنديار
46 آذرخش صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر
47 آذرگون  نام گلي است برنگ سرخ
48 آذرمهر آتش مقدس ایرانیان- آذرمینا - آتش مهر
49 آذرمیدخت دختر همیشه جوان - دختر خسروپرویز - زنی که شاه شد
50 آذرنوش نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران - پاكدين
51 آرا    آراستن و زیبا کردن
52 آرتا از نامهاي باستاني
53 آرتادخت وزير خزانه داري اردوان چهارم اشکاني
54 آرتميس  گوینده راستی- نام دریاسالار زن
55 آرتنوس  صادق - راستگو - نام دختر داریوش
56 آرته دخت شهبانو اشکانی همسر اردوان
57 آرتونیس دختر ارته باذ و خواهر برسین
58 آرتيستون دختر کورش بزرگ - زن داريوش 
59 آرزو آرزو
60 آرگون شهبانوي اردشير يکم هخامنشي 
61 آرمه ئیتی فروتنی - پاکی - نگهبان زمین
62 آرميتان  شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
63 آرميلا  نام دختران در ایران باستان
64 آرنا  نام شهر در زمان زند که به روی دختران میگذاشتند
65 آروشا  درخشان - نورانی - باهوش
66 آریا ناز نامی ایرانی
67 آزاده  آزاد، رها
68 آزين زينت آلات
69 آزیتا نام شاهزاده - ملکه و پرنسسز در ایران
70 آسا  نام دختر شاپور دوم ساسانی- بزرگ و علیحضرت - مانند
71 آسیمن نامی پهلوی که همان سیمین امروزی است
72 آفرين   تشويق
73 آلاله نام گلي
74 آليش  قابل اشتعال
75 آماستریس دختر داریوش سوم 
76 آموتيا  نام دوشیزه در زمان زندیه
77 آميتريس  نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا
78 آناهيتا  نام فرشتگان اهورامزدا - الهه آب
79 آنديا زن اردشير درازدست شاهنشاه هخامنشي
80 آنيتا  نام دختران در زمان زند- به معنی پرورش گیاه
81 آهو آهو
82 آوا صدا
83 آويد   نامي ايراني
84 آويزه آويز
85 آويسا  آب پاک و تمیز
86 آيدا  همچون ماه و مهتاب
87 آيدان  چهره زیبا همچون ماه - آیسان
88 آيلا  نور ماه و مهتاب- آیناز
89 بانو خانم، متشخص، زن مجرد
90 برسین دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد
91 بلور کريستال
92 بنفشه گل بنفشه
93 بهار فصل بهار
94 بهارک بهار کوچک
95 بهاره  آورنده بهار
96 بهرخ بهترين صورت
97 بهرو بهشاد - بهرخ - بهتاب
98 بهشید نامي ايراني به معنی بهترین روشنایی
99 بهناز  بهترين ناز
100 بهنوش خوش مشرب - مطبوع - دلپذیر
101 بوبک دختر و دوشيزه هدهد، نام مرغ حضرت سليمان
102 بوسه بوس، بوسيدن
103 بیتا زیبا و خوش چهره - منحصر به فرد 
104 پارميس دختر برديا - نوه کورش بزرگ
105 پانته آ شاهزاده اي که اسير کورش بزرگ شد
106 پديده  پديده، چيز جديد
107 پرتو پرتو
108 پرديس باغ و بهشت - واژه پاراديز انگليسي از همين است
109 پرستو   اسم يک پرنده
110 پُرشاد خواهر داریوش سوم هخامنشی
111 پرشه  جرقه - دختر ایرانی
112 پرند  ابريشم
113 پروانه پروانه
114 پروشات همسر داریوش دوم - بسيار شاد
115 پروشات در اوستايي به معني بسيار شاد
116 پروين نام يک صور فلکي
117 پري  پري
118 پري رو داراي صورتي همچون پري
119 پريا  جمع پري
120 پريچهر     داراي صورتي همچون پري
121 پريزاد زاده پري
122 پريزاد  زن داريوش دوم هخامنشي - زاده پري
123 پريوش پريزاد - پريسا - پريداد - پري تن
124 پری ویس دختری در ویس و رامین
125 پریساتیس همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان
126 پگاه سپيده دم
127 پوپک نوعي پرنده
128 پوران  موفق
129 پوران دخت  يکي از شخصيت هاي شاهنامه
130 پورچيستا پردانش-دختر زرتشت-زن جاماسب
131 پوري موفق
132 پونه نام گلي
133 پيمانه  جام شراب
134 پيوند ارتباط
135 تارا ستاره
136 ترانه  آهنگ، نغمه
137 ترسا  مسيحي
138 تناز مادر لهراسب - دختر آرش کمانگير
139 تهمينه يکي از شخصيتهاي شاهنامه
140 توران نام کشور دشمن ايران در شاهنامه
141 توشنامئیتی فرشته مهر و دوستی
142 توکا نوعي پرنده
143 تينا سفال
144 تیتک از نامهای زرتشتیان امروزی
145 تینا عاشق نوازش
146 ثريا  نام يک صور فلکي
147 جاماسبه شهبانوي اردشير درازدست
148 جوانه جوان، گل جوانه
149 چليپا  
150 چیستا زنی که دارای مقام روحانی و مقدس در ایران بوده
151 خاطره ياد، يادگاري
152 خجسته  
153 خندان خندان
154 خورشيد آفتاب
155 داماسپیا شهبانوی اردشیر یکم 
156 درسا همچون مروارید
157 دري ستاره اي درخشان که مانند گوهر مي درخشد
158 دريا  دريا 
159 دل آسا نامي ايراني
160 دلارام آرام دل
161 دلبر مليح، خوش قلب
162 دلکش جذاب
163 دنيا جهان
164 دینا نامی ایرانی
165 رائيکا پسنديده و دوست داشتني
166 رائیکا پسندیده و دوست داشتنی
167 راتا فرشته بخشش و مهربانی در وندیداد
168 رادنوش بانوي شهرين
169 رامش  آرامش
170 رُدگون مادر داریوش اول - پرنس در اشکانیان
171 رديمه  همسر کمبوجبه - شاهزادگان هخامنشی
172 رسا پرمعني
173 ركسانا  دختر داریوش دوم
174 رکسانه روشنايي، نام شاهزاده ايراني 
175 رها  آزاد
176 روان روح، روان
177 رودابه يک از شخصيت هاي شاهنامه، مادر رستم
178 روشنک نور کوچک
179 ريما  
180 زرشام دختری از خاندان جمشید
181 زري  حرير، زربافت
182 زرين طلايي
183 زرين دخت دختر طلايي 
184 زهره سياره زهره(ونوس)ر
185 زويا  
186 زيبا زيبا، قشنگ
187 ژاله شبنم
188 ژيلا  
189 سارا  
190 ساغر جام شراب
191 سالومه  
192 ساناز نام گلي
193 سايه  سايه
194 ساینا سیمرغ
195 سپاکو زن مهرداد چوپان که کورش بزرگ را تربيت کرد
196 سپتا  
197 سپنتا مقدس ایرانی
198 سپيده نور اول صبح
199 ستاره ستاره
200 سَتوِش ستاره باران در زبان پهلوی
201 سروناز  زن زيبا، درخت سروناز
202 سریرا زیبا - خوش چهره
203 سمن ياسمن
204 سميرا  
205 سميلا  
206 سنا  
207 سندوس خواهر خشایارشاه
208 سودابه يکي از شخصيت هاي شاهنامه
209 سوري رز قرمز
210 سوزان  شعله ور، درحال سوختن
211 سوسن نام گلي
212 سوگند قسم خوردن
213 سيما صورت، رخ
214 سيمين نقره اي
215 سیسی کام کامروا - مادر داریوش سوم - دختر اُستان برادر اردشیر دوم
216 سیندخت دختر مهراب پادشاه کابل
217 شادان شاد
218 شادي شادي، خوشحالي
219 شاهیده پارسا - پرهیزکار
220 شبنم شبنم(ژاله)ر
221 شراره از نامهای رایج امروزی
222 شراره  جرقه
223 شروين  
224 شعله  شعله، آتش
225 شکوفه شکوفه
226 شکوه جلال، زرق و برق
227 شهربانو بانوي شهر
228 شهرزاد  زاده شهر
229 شهرناز عشق شهر
230 شهزاده  شاهزاده
231 شهلا  زن سياه چشم
232 شهناز عشق شاه
233 شوکا نوعي آهو
234 شيدا  
235 شيده آفتاب، درخشان
236 شيرين ظريف، شيرين
237 شيرين بانو زن شيرين و حساس
238 شيفته افسون شده
239 شيما  
240 شيوا فريبا
241 شیددخت دختر روشنایی و نور
242 صدف  
243 صهبا شراب
244 طاهره پاک، خالص
245 طلا  طلا
246 عسل عسل
247 غزال آهوي کوهي
248 غزاله  آهوي کوهي
249 غمزه طنازي
250 غنچه غنچه گل
251 فرانك يکي از شخصيتهاي شاهنامه
252 فرحناز خوشي
253 فرخنده شاد
254 فرزانه عاقل
255 فرشته فرشته، پري
256 فرگون نام زنان در ايران باستان
257 فرناز عشوه گر
258 فرنگيس يکي از شخصيت هاي شاهنامه
259 فرنو مادر بزرگ اشو زرتشت
260 فرنوش از نامهای رایج امروزی
261 فروزان درخشان
262 فروزنده درخشان
263 فروغ روشني
264 فريبا مليح
265 فريده  پرارزش
266 فرين ستوده
267 فيروزه  فيروزه
268 فيلا عاشق
269 قاصدک گل قاصدک
270 قدسي مقدس، فرشته
271 كتايون يکي از شخصيت هاي شاهنامه
272 کاساندان همسر کورش بزرگ
273 کتايون زن کيگشتاسب در شاهنامه
274 کيميا ماده اي که مس را به طلا تبديل مي کند
275 کیانا برخواسته از نسل کيانيان 
276 گردآفريد يکي از شخصيت هاي شاهنامه
277 گرديا يکي از شخصيت هاي شاهنامه
278 گلاره چشمان
279 گلبانو  
280 گلبهار  گل فصل بهار
281 گلپري  
282 گلدیس از واژه اوستایی دَئسه به معنی همچون گل
283 گلشن   باغ گل
284 گلنار گل انار، به زيبايي گل
285 گلنسا  
286 گلي رنگ قرمز گل رز
287 گيتا   نوعي آهنگ
288 گيتي  جهان، دنيا
289 گيسو  
290 لادن نام گلي
291 لاله گل لاله
292 لبینا نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران
293 ليلا  شبانه
294 ليلي  نام گلي
295 لیدا مهسان - مهسیما – مهسو- مهرشید
296 مانا مانند
297 ماندانا  ماندانا - مادر کورش بزرگ - همسر کمبوجیه اول
298 ماندوی شهبانوی اردشیر سوم شاه ارمنستان
299 ماني نقاشي که خود را پيامبر معرفي کرد
300 ماهدخت   وجوه ماه
301 ماهرخ کسي که صورتش مانند ماه باشد
302 مرجان  مرجان
303 مرجانه  مرجان
304 مرسده ملکه در ایران
305 مرمر مرمر
306

اسامی و نام های اصیل ایرانی-پسر

نام های با معنی مذهبی همیشه طرفداران زیادی دارند چرا که در ناخودآگاه افراد حس آرامش ایجاد می کنند. یکی از دلایلی کهبرای فرزندان اسم و نامهای مذهبی انتخاب می کنند اول حس ارادت و دوستی به این عزیزان می باشد و دوم تکرار اسم آنان در روزمره و مرور یاد و فضای مذهبی و همین طور باقی ماندن یاد آنها نسل به نسل می باشد. البته که انان به یاد و توجه ما نیازی ندارند و این وجود فضای سالم فکری و اجتماعی است که ایجاد کننده آرامش در زندگی ما خواهد شد که در کنار فعالیت های روزمره و کاری روح معنویت به آن رنگ و معنی می دهد و از یکنواختی و بیهوده شدن خارج می کند.در بخش زیر نام های ایرانی با معانی آنها ......

نام هاي اصيل پسران ايران

1  اشکان  بنيانگذار سلسله اشکانيان
2  افشار شريک، معاون، رفيق
3 ائیریه من ایران منش در روزگار ساسانی
4 اخـگر                 پاره آتش
5 ادیشه نامی پهلوی - از سرداران کورش بزرگ
6 اَرتاریا پسر خشایارشاه 
7 اَرتامن از متحدین داریوش بزرگ بر ضد مغ دروغین
8 اَرتاوند فرمانده ناوگان خشیارشا 
9 اَرتَبرزین در اوستا یعنی برترین راستی - سرداری هخامنشی
10 اَرتَمَن یکی از سرداران ماد در روزگار کوروش 
11 اَرتور در کتاب ماتیکان هزاردستان از برزگان بوده است
12 اردا نام کشیشی در زمان ساسانیان
13 اردشیر بنیانگذار سلسله ساسانیان - اردشیر بابکان
14 اردلان  
15 اردوان نام شاهان پارتی و برادر داریوش اول
16 اَردین راستین و بزرگوار
17 اَرزین فرمانده امپراتوری ایران در حمله اسکندر گجستک
18 ارژنگ        يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه
19 ارسلان         شير
20 اَرسیما نماینده داریوش سوم برای گفتگو با سکندر ملعون
21 ارشام نام پدر بزرگ داریوش بزرگ
22 ارشاما نام پدر بزرگ داریوش اول
23 ارشان شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم
24 ارشک نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان
25 ارشکان کنيه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکاني
26 ارشيا                        تخـت
27 اسفنديار  يکي از شخصيتهاي شاهنامه
28 اشاداد کسی که از راستی و نیکی سود جسته است
29 اشتوکان نامی اوستایی و رقیب زریر
30 اشکان شاهان سلسله اشکانیان
31 افشين  نام سردار ايراني
32 اميد                 آرزو
33 امير   شاه
34 اُمید در پهلوی اُمیت - از نویسندگان دینکرد زرتشتیان
35 انوش جاودانه
36 انوشیروان نام پادشاه دادگستر ایران
37 اوتانا هم پیمان داریوش اول
38 اوراش فرزند کوچک اردشير شاهنشاه ايران
39 اُورداد از سرداران کوروش بزرگ
40 اُوَرَش پسر اردشیر سوم
41 اورنگ   ادراک
42 ايرج  نام يکي از شخصيتهاي شاهنامه
43 آئیریک نیای یازدهم زرتشت 
44 آئین کیش - راه و روش 
45 آئین گُشنَسب سپهبد ایرانی در نبرد با بهرام چوبینه
46 آبتين يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه، پدر فريدون
47 آپاسای منشی شاهنشاه شاپور یکم ساسانی
48 آتروپات سردار ایرانی که والی آذربایجان بود - سردار داریوش
49 آتروترسه پسر اسفندیار
50 آترونوش آذرنوش - پاکدین زرتشتی
51 آترين نام يکي از پادشاهان خوزستاني در زمان داريوش بزرگ
52 آتـش     آتـش
53 آذين             نام فرمانده لشگر بابک خـرمدين،  تـزيـين و آرايش
54 آراد      نام فرشته اي
55 آرام           ساکت
56 آرآسب نام کورش اول
57 آرتاباز نام فرمانده ارشد گردونه هاي کورش بزرگ
58 آرتاپارت نگهبان ویژه کوروش بزرگ
59 آرتام یکی از والی های شهنشاهی کوروش بزرگ
60 آرتامن  از همپيمانان داريوش بزرگ در براندازي برديا
61 آرتان           نام پدر زن داريوش کبـير
62 آرتين نام هفتمين پادشاه ماد
63 آرش نام قهرمان وطن پرست ملی ایران
64 آرشام       بسيار نيرومند،   پدر بزرگ داريوش کبـير
65 آرمان          هـدف
66 آرمين          يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه
67 آروکو فرزند کوروش هخامنشی
68 آريا نام فرمانده ارتش کورش بزرگ در جنگ کوناکزا
69 آرياداد برخواسته از نسل آريا - داده شده آريايي
70 آريامس آرياي بزرگ - از شاهزادگان سغد در زمان اسکندر گجستک
71 آريامنش       داراي خلق و خوي آريايي،   نام پسر داريوش
72 آريامهر  دارنده مهر - از سرداران داريوش سوم
73 آريانا          منسوب به نژاد و قوم آرين يا آريايي
74 آرين       مربوط به نژاد آريا  
75 آريوداد ايرانداد اوستا
76 آريومهر از سرداران داريوش سوم
77 آریابد نگهبان و سردار سرزمینهای آریایی
78 آریاراد پسر آریامنش پادشاه کپدوکیه
79 آریارمن از نخستین پادشاهان ایران در 2600 سال پیش - نیای داریوش
80 آریاز راهنما و راهبر - نامی اوستایی
81 آریانا متعلق به نسل آریا
82 آزاد           آزاد 
83 آويژه       خاص و خالص،   پاک و پاکيزه
84 آيوت  يکي از بهدينان در فروردين يشت
85 آیوت یکی از بهدینان زرتشتی
86 بابک بابک خرمدين تنديس وطن پرستي ايرانيان
87 باتیس ازسرداران داریوش سوم در حمله اسکندر گجستک
88 باربَد نوازنده و رامشگر مشهور خسرو پرويز شاهنشاه ساساني
89 بامداد پدر مزدک - آغاز صبح
90 بامشاد نام نوازنده نامي دوران ساسانيان
91 بامين  
92 باوَند از سپهبدان مازندران 
93 برتهم  از سرداران نامي ايران
94 برديا  - برديه نام يک شاهزاده(برادر کمبودجيه پسر کوروش)ر
95 برزن نام پهلوان ايراني، نام پسر گرشاسب
96 برسام به معنای آتش بزرگ - از سردارن يزدگرد شاهنشاه ساساني 
97 برنا  جوان
98 بروز بلند بالا، نام پسر سهراب
99 بروسا پدر بهرام - از موبدان یزد
100 بزرگمهر يکي از شخصيتهاي شاهنامه
101 بَستام برادر زن هرمز چهارم ساسانی
102 بکتاش شاه خوارزم
103 به آئين به دين
104 به رَوِش نیکترین راه - بهترین انتخاب زندگی
105 بهبد  نگهبان
106 بهداد نیک آفریده شده
107 بهراد  
108 بهرام  مريخ، يکي از شخصيتهاي شاهنامه
109 بهرنگ رنگ نيک
110 بهروز روز خوب و نيک
111 بهزاد کسي که به نيکي زاده شده
112 بهمن يازدهمين ماه ايراني، نام يکي از شخصيت هاي شاهنامه
113 بهمنش داراي مش و کردار شايسته
114 بهنام مشهور
115 بهنود نام شاهان هند
116 بيارش  کي بيارش - همان آرمين شاهنامه
117 بيژن يکي از شخصيتهاي شاهنامه
118 بیارش کی بیارش - همان آرمین شاهنامه 
119 پاپَک دبير انوشه روان دادگر و بنيانگذار شاهنشاهي ساساني
120 پارديک پدربزرگ ساسان بنوشته کتيبه کعبه زرتشت
121 پارسا  ايراني، مقدس
122 پاشا نامي آذري به معناي پروردگار
123 پِدرام نبيره سام - بدرود - شادباش
124 پِرشان از نامهاي اوستايي به معني رزمجو
125 پرهام از نامهاي ايران باستان - تازي شده اش ابراهيم
126 پرويز  يکي از شخصيت هاي شاهنامه
127 پژمان   
128 پهلبد   آهنگساز دوران خسرو پرويز ساساني
129 پوریا از پهلوانان ایران زمین
130 پوژمان آرزو
131 پولاد  نام يکي از پهلوانان ايراني در زمان کيقباد
132 پويا  جستجو، جويا
133 پویان جستجو کننده راستی و درستی
134 پيام   پيام
135 پيروز يکي از شخصيتهاي شاهنامه
136 پيروزان  نام برادر شاپور اول
137 پيمان قبول
138 تنسر بزرگ روحاني زرتشتي که اوستا را گرد آوري کرد
139 تهماسب يکي از شخصيت هاي شاهنامه
140 تهمتن بزرگ پيکر و دارنده اندام نيرومند
141 تهمورث نام يکي از شاهان ايراني
142 تورج  يکي از شخصيت هاي شاهنامه
143 تورک پسر شیدسب پادشاه زابلستان از نوادگان جمشید شاه
144 تيرداد پادشاه رمنستان- پادشاه اشکاني 
145 تيگران از سرداران نامي خشيارشا - پادشاه ارمنستان 
146 تيمور  
147 تیران پسر اردشیر سوم پادشاه اشکانی ارمنستان 
148 جاماسب  حکیم و فیلسوف ایرانی و داماد زرتشت اسپنتمان 
149 جاويد   ابدي
150 جمشيد  سومین شاه پیشدادی در حدود 6000 سال پیش
151 جهاندار  دارنده جهان
152 جهانشاه  شاه جهان
153 جهانگير فاتح جهان - پسر رستم زال
154 جوبان  از شخصیت های شاهنامه
155 چوبین کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان ساسانی
156 حامي  مدافع
157 خداداد  هديه اي از طرف خدا
158 خسرو در اوستا به معني نيکنام - شاهنشاه ساساني 
159 خشايار  شاهنشاه ایران و فرزند داریوش بزرگ
160 داتام فرمانده ایران در کاپادوکیه
161 دادمهر فرستاده شهر از طرف فرشته مهر
162 داديه  
163 دارا  نهمين پادشاه کياني - پسر رستم - داريوش - ثروتمند
164 داراب يکي از شخصيتهاي شاهنامه
165 دارمان خسرو پرویز شاه ایران
166 داريوش   نام يکي از شاهان هخامنشي
167 داریو از پادشاهان ایرانی در زمان پایان دوران سلوکیان
168 داریوش شاه شاهان - شاههنشاه بزرگ تاریخ ایران
169 دانوش ديانوش دوانوش - دارنده جاودانگي
170 دانین از خاندانهای ایرانی
171 دیااکو پادشاه ماد ایرانی
172 راتين رادترين-با داد و دهشترين-از سرداران ارشير دوم
173 رام برزین پیشکار دربار انوشیروان دادگر
174 رامبد  
175 رامتين نوازنده معروف زمان ساسانيان
176 رامين از فرزندان کيخسرو و برادر رامي
177 رایش پسر زادشم
178 رتوشتر برادر بزرگ اشو زرتشت
179 رخشان  درخشان
180 رسام نام پيکرنگار بهرام گور شاهنشاه ايران
181 رستان يکي از شخصيت هاي شاهنامه
182 روزبه  در پهلوي روژوه- وزير بهرام شاهنشاه ساساني
183 روشاک از سرداران ايراني در جنگ با اسکندر گجستک
184 ریوشاد نامی ایرانی
185 زال  يکي از شخصيتهاي شاهنامه ( پدر رستم )ر
186 زامياد  
187 زرتشت  نام يک پيامبر
188 زند  
189 زوپير همپیمان داريوش بزرگ که گوش و بيني خود را در فتح بابل بريد 
190 ژوبین پسر کیکاووس
191 ژوپين نام فرزند کيکاوس 
192 ساسان بنيانگذار عهد ساساني
193 سالار  رهبر
194 سام پدر بزرگ رستم
195 سامان خانه، سامان
196 سامي  بالا مقام
197 ساميار از نامهاي کهن زرتشتي ايران
198 سپنتا نامی مقدس در ایران باستان
199 سپند مهر در اوستا سپنته میتر - قاتل خشایارشا 
200 سپهر   آسمان
201 سپهرداد در اوستا سپیتریدات - داده خداوند
202 سپیتا از درباریان آستیاگ ماد
203 سروش گوش دادن به صدای وجدان - پیک ایزدی در دین بهی
204 سنجر شاهزاده
205 سهراب تابش سرخ - پسر زال
206 سورنا رهبر نظامیان ایران در زمان اشکانیان
207 سيامک مرد سياه مو - پسر كيكاووس
208 سياوش  يکي از شخصيت هاي شاهنامه
209 سیاوش فرزند کيکاوس - شخصيت اسطوره اي ايرانيان
210 سینا در اوستا سَئنا - از پیروان زرتشت
211 شاپور يکي از شخصيت هاي شاهنامه
212 شاه بهرام نام زرتشتیان امروزی - نام بهرام گور
213 شاهرخ صورت شاه
214 شاهکام خواست شاه
215 شاهين سردار بزرگ خسرو پرويز از خاندان وهمنزاد 
216 شايا سزاوار
217 شايان سزاوار
218 شایگان مرد بزرگ
219 شروین از شاهان باوندی
220 شهاب ستاره دنباله دار
221 شهباز   شاهين دربار
222 شهداد داده شده از شاه
223 شهرام  نام پادشاهي
224 شهرداد    هديه شهر
225 شهروز وزير شاهنشاه شاپور
226 شهرود رودي بزرگ
227 شهروی  چهره شاهانه - از موبدان ساسانی
228 شهريار   شاه
229 شهيار  دوست شاه
230 شيراک پدر هرمزد - نگارنده کعبه زرتشت
231 شیروان از شاهان شیروانی ایران
232 شیروی از شاهان ساسانی
233 عماد   اعتماد
234 فرامرز يکي از شخصيتهاي شاهنامه
235 فرامین از پادشاهان ساسانی 
236 فَربُد به معني راست و درست
237 فرجاد  عالي
238 فرخ  شاد
239 فرخزاد شاد به دنيا آمده
240 فرداد  
241 فردوس بهشت
242 فردين  
243 فرزاد تولد باشکوه
244 فرزام لایق و شایسته
245 فرزان عاقل
246 فرزين دانا
247 فرزین نامی ایرانی
248 فرشاد شاد
249 فرشيد  
250 فرمنش از پادشاهان ايراني در گرجستان
251 فرناز  بالا
252 فَرَه وَشی سمبول ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر است 
253 فرهاد نام بسیاری از شاهان ایرانی - فرهاد عاشق شیرین
254 فرهنگ  فرهنگ
255 فرهود پسر زیبا
256 فرود  يکي از شخصيت هاي شاهنامه
257 فرورتیش دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست 
258 فَرَوَهَر نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت - جواهر 
259 فريبرز  يکي از شحصيت هاي شاهنامه
260 فريد  منحصر بفرد
261 فريدون              يکي از شخصيت هاي شاهنامه
262 فریان نام یکی از شاهان گذشته
263 فيروز  پيروز، پيروزي
264 كامبيز  یا کمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش بزرگ
265 كامران موفق
266 كوروش بنيانگذار شاهنشاهي و حقوق بشر جهان
267 كيان  ستاره
268 كيخسرو  از شاهان پیشدادی - فرزند سیاوش- نوه کیکاوس
269 کارن فرزند کاوه - شخصیت ایرانی در شاهنامه- یکی از خاندانها
270 کارین از خاندانهای اصیل ایرانی همان کارن 
271 کامشاد  آرزوي شاد
272 کاميار موفق
273 کاوه  يکي از شخصيت هاي شاهنامه
274 کاووس يکي از شخصيت هاي شاهنامه
275 کُردان پسر مرزبان
276 کسرا  يکي از شخصيت هاي شاهنامه
277 کورس  
278 کورش بنيانگذار سلسله هخامنشي در ايران
279 کوشا            کوشنده، سخت کوش
280 کيا  شاه، مدافع، محافظ
281 کيارش دومين پسر کيغباد- پسر کي اپيوه
282 کيان شاهان
283 کيانمهر کيامنش - کيافر - کيانزاد 
284 کيانوش برادر فريدون شاه پيشدادي
285 کيخسرو  يکي از شخصيت هاي شاهنامه
286 کيقباد يکي از شخصيت هاي شاهنامه
287 کيوان جهان
288 کيومرث يکي از شخصيت هاي شاهنامه
289 کی آرمین پسر کی قباد
290 کیازند نامی ایرانی
291 کیوان پسر موبد سروش
292 کیومهر نامی ایرانی
293 گباد يکي از شخصيتهاي شاهنامه
294 گشتاسب  از شاهان ایران باستان
295 گودرز پسر گیو
296 گيو يکي از شخصيتهاي شاهنامه
297 لُهراسب پسر کیخسرو شاه کیانی
298 ليشام از وطنپرستان ديلمي
299 مازيار از سرداران مادي کورش بزرگ - ماه یزد یار - همسنگر بابک
300 ماکان  
301 مانی نقاش دوره ساسانی که دعوی پیغبری کرد
302 مزدک  از نامهاي دوران هخامنشي - آفريننده مزدا - آئین آورنده مزدکیان 
303 مكابيز  نام ایرانی
304 منوچهر يکي از شخصيتهاي شاهنامه
305 مهبد  
306 مهراب پادشاه ايراني در کابل و پدر رودابه
307 مهراب يکي از شخصيتهاي شاهنامه
308 مهراشك  نام ایرانی
309 مهران همان ميتران پهلوي - از خاندانهاي اصيل ساساني
310 مِهربُد نامی از دوره هخامنشی
311 مهرداد هديه آفتاب
312 مهرزاد نوزاد آفتاب
313 مهرساد  نام ایرانی
314 مهرک نام شاپور اول
315 مهرنگ رنگ آفتاب
316 مهيار يکي از شخصيتهاي شاهنامه
317 ميلاد   تولد
318 نامدار  مشهور
319 نامور مشهور
320 نرسي  از شاهان ساسانی
321 نريمان  يکي از شخصيتهاي شاهنامه
322 نميا کوچک
323 نوري روشنايي
324 نوشزاد  بشادي زائيده شده 
325 نويد  خبر خوش
326 نيوتيش برادر کوچک اشو زرتشت
327 نيوتيش برادر کوچک اشو زرتشت
328 نيوشا شنونده
329 نیکا نام رودخانه ای در ایران
330 نیما از دانشمندان ایرانی
331 هُرمُز نام بسیاری از شاهان ایران 
332 هژير  یکی از پهلوانان ایرانی
333 هوتن  
334 هوشمند دانا
335 هوشنگ يکي از شخصيتهاي شاهنامه
336 هوشيار    دانا
337 هومان پسر ویسه و برادر پیران
338 هومان يکي از شخصيتهاي شاهنامه
339 هومن نيک انديش
340 هيتاسب  از فرمانده هان داریوش بزرگ
341 هيراد  ظاهر سالم و زیبا
342 هيربد  روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت
343 وارتان یکی از شاهان ایران
344 ورجاوند نورانی - مقدس - دارای احترام
345 ورشاسب  
346 وَندا امید - آرزو - سپهبد تبرستان
347 وَهرام نامی پهلوی - همان بهرام
348 ویسپار هم پیمان داریوش بزرگ در براندازی مغ دروغین
349

ياشار 

               نامي آذري - بمعني جاويد


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین