موزه هنر های ملی

موزه هنر های ملی پنج شنبه 7 خرداد 1394

موزه هنر های ملی


صبح روز سه شنبه پنجم خرداد ماه موزه هنر های ملی واقع در وزارت فر هنگ و ارشاد اسلامی (میدان بهارستان) شاهد بر گزاری نمایشگاهی از آثار استاد آملی شهیدی بود این استاد که سالهاست با آثاری که از طبیعت الهام گرفته از اشیا و یا ساخت ابزار و لوازمی از بازمانده ای چوب درختان است .استاد آملی شهیدی مهمان موزه هنر های ملی ایران بود .سرکار خانم دارائی مدیر موزه که در طول مدت خد متش نقش بسیار سازنده ای برای به تصویر کشیدن هنر ایران داشته در این خصوص می گوید . . شناخت هنر مندان معاصر و معرفی آنها وظیفه ما است و این کمترین کاری است که ما باید برای جامعه هنری بنمائیم و نیکوست که  مردم به موزه ها سر بزنند و از آثار هنر مندان بازدید کنند این کار باعث میشود همواره هنر زنده بماند.
 در این روز جناب آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از آثار بازدید نمود و به توضیحاتی که آقای جعفر صابری در باره جناب آقای آملی شهیدی و هنرهایش ارائه نمود با دقت گوش دادند. در این بازدید افراد مهم دیگری چون جناب آقای حسن ضرغامی یکی از هنر مندان پیش کسوت که  خود نیز سالها مدیر موزه های چون موزه صبا بوده حضور داشت و  جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان هنر کشور نیز بودند . در این میان استاد غفاری که به صدای ایران معروف است و از اولین تور لیدر های ایران است نیز حضور داشت.
 برای سرکار خانم دارائی و همکارانش که همواره پیش قدم در راه هنر و ارائه هنر بوده اند  آرزوی موفقیت را داریم.

برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین