جعفر صابری/رفتن سرکار

جعفر صابری/رفتن سرکار پنج شنبه 8 مرداد 1394

خواستگاری زنان از مردان

یا :رفتن سرکار...

مادرم همان طور که سر سجاده نماز بود ، با تعجب نگاهم کرد و گفت :خجالت نمی کشی ؟ اسم خودت را مرد میزاری ؟ بیان خواستگاریت؟ مردی گفتن زنی گفتن ! مگه چی داری که بیان خواستگاریت؟

آرام گفتم مادر درست به همین دلیل است که میگم بیان خواستگاریم!

مگه من چی دارم که باید برم خواستگاری دختر مردم و بعد بگم این را نمی خوام یا آن را نمی خواهم. تو مادر من هستی از هشت سالگی که پدر ما فوت کرده مثل یک مرد مارا بزرگ کردی کار کردی آبرو داری کردی مگه مرد ها چه دارند که باید به زن مثل یک برده نگاه کنند که بروند برای خریدش!

مادرم اشک هایش را با گوشه چادر نمازش پاک کرد و گفت :پسرم برخلاف دید شما اتفاقاً همین رفتن به خواستگاری نشان از این است که تو به چه اندازه به شخصیت همسر آیندات احترام می گذاری و تا چه اندازه به جایگاهش بعنوان یک زن واقف هستی! پسرم ای کاش مرد ها همواره به خود بگویند که این همان زنی است که روزی برای خواستگاری اش رفتم،ای کاش مرد ها یادشان باشد که چگونه عاشقانه به دختر آرزوهایش  می اندیشید که اگر بیاید  خانه او چگونه فدائی او می شود و چگونه دست به سینه او خواهد بود و...حالا چی شده که حتی زورش میاد یه لیوان آب بره برای  خودش بیاره، پسرم یادت باشه این همان دختری که قرار بود تا آخر عمر پاش بمانی و خوشبختش کنی!

با زنت شوخی کن، سر به سرش بگذار، از غذا یش بچش، از دستپختش تعریف کن بدان که اگه گاهی هم ظرف ها را  تو بشویی آسمان خدا به زمین نمی آید...

آخر میدانی؟او همان دختر رویا های دیروزت است،که به آشپزخانه ی زندگی امروزت آمده!باور کن  بدون او اجاق خانه ات حسابی کور کور است!

از اینکه زنی با تو دیوانه وار بحث می کند خوشحال باش دنیای زنها کاملاً متفاوت ومرموز است. زن اگر سکوت کرد بدان سکوتش نشانه پایان توست...

پسرم نبین  دخترانی که این روزها به محض اینکه تقی به توقی میخوره میرن مهریه شون رو اجرا میذارن تا مردشون بره زندان ،پسرم نبین زنایی را که راحت بچه و همسرشون را رها میکنند میرن سرکار و نمی فهمند که رفتن سر کار! نمی فهمند که اگه یه کم قناعت کنند ولی همسر داری کنند و فرزندانشان را خوب پرورش دهند  کار کردند. نبین زنهایی را که میرن سرکار با تحصیلات عالیه هزار جور بد بختی میکشن تا چندر غاز حقوق بگیرند بعد غذای حاضری میزارن جلوی همسر و بچشون و یا قسمتی از حقوقشون را میدن مربی نگه دارنده بچه و یا مربی کلاس زبان و یا...نبین زنهایی که فکر میکنند ...              

با رفتن سر کار و هم کلام شدن با مرد های نامحرم میشن شیر زن و زن امروزی، نبین زنهایی که راحت با مرد های گرگ صفت هم کلام میشن و میگن زن باید خودش زن باشه ولله خیلی از مرد ها اساساٌ ارزش هم کلام شدن را ندارند.مادر، من دست زنی را می بوسم که مادرانه تحصیل کرده شغل درستی را انتخاب کرده که خدمت میکنه به هم نوع خودش و با پاکی و نجابت ،خودش را وقف همسر و فرزندانشان می کنند. مادر آن زنی که ساعتها با عشق در خانه شرایط آرامش و آسایش را برای دیگر اعضا ء خانواده بوجود میاره زن نیست فرشته است .این که یه زن مثل یه مرد کار کنه خیلی خوبه ولی باید همان زن بداند که ارزشش خیلی بیشتر از یک مرده و هرگز هیچ مردی مثل یک زن نمی تواند مادری کند. کدام مرد می تواند نَه ماه نطفه ای را در رحم پرورش بدهد و بعد دو سال پرورش بدهد و سالها مادرانه به او عشق بورزد. کدام مرد می داند درد زایمان چیست؟

عزیزم هیچ زنی مرد نمیشه و هیچ مردی هم زن !یعنی اگر قرار بود این طور بشه که خدا این دو را مثل هم می آفرید .اما زن خوب ،می تواند زن خوب و مرد خوب، می تواند مرد خوب باشد این آن چیزی است که خدا می خواهد بشود.وزیبایی خلقت بشر هم همین است.

مادر، امروز دنیا هم فهمیده که بی احترامی به زن یعنی بی احترامی به انسانیت و آدمیت زن فقط اندام و سکس نیست ،مادر اگه به خانواده بی احترامی کنید به انسانیت بی احترامی کرده اید ،به خدا بی احترامی کرده اید. کفران نعمت کردید چه مرد و چه زن باید برای خانه و خانواده و بخصوص سفره که نان و نمک در آن است احترام بگذارد. درود به شرف آن جوانی که در این نداری و هزاران مشکل میره با توکل به خدا وامید، دست دختری را میگیره و مردانه کار میکنه تا بااین کارش نشان بده که مردهست. نه آن جوانی که هم خودش داره و هم باباش، اما می ترسه پا در راه مردانگی بگذاره ،مادر برای عاشق شدن نباید خیلی تلاش کرد بلکه باید برای عشق ورزیدن، زمان گذاشت .

پسرم امید وارم زن زندگی نصیبت بشه و تو هم مرد زندگی باشی...

دوستم اینها را گفت و از من خواهش کرد که بگم و بنویسم...

ارادتمند

 جعفر صابری

 


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین