جعفر صابری/اروپای تسخیر شده

جعفر صابری/اروپای  تسخیر شده سه شنبه 27 مرداد 1394

 

ارو پای تسخیر شده

 

Captured   Europe

 

jafar saberi

 

 

 

سئوال پیش رو این است که چرا واژه تسخیر شده را برای این کتاب بکار برده اید؟

به نکته خوبی اشاره فرمو دید : در واقع باید کمی به عقب تر برگردیم حدود سی سال پیش یعنی 1985 که من مقاله ای با عنوان کریستیانیزم جهانی را نوشته بودم و این نظریه را دنبال می کردم، که جهان غرب و مسیحیت به سمت تبلیغ برای مسیحی شدن گام برمی دارد که البته هم اینک نیز این کار می شود ولی  آن زمان بیشتر بود و شرایط هم محیّا تر بود .اما همین سیاست خودباوری جهان غرب و جاری نمودن قوانین به اصطلاح بشر دوستانه باعث شد تا به مرور زمان تعداد زیادی از مهاجرین وارد اروپا شوند و این جماعت عظیم با دارا بودن فرهنگ های غنی، بخصوص مذهبی که داشتند یک نظم نوین را  برای مردم اروپا رقم زدند و اساساً واژه ها و فرهنگ جدید در این قاره پدید آمد ،که گرچه در گذشته ی دور هم وجود داشت اما نه به این شدت که در حال حاضر می باشد . این فرهنگ، از تابلو سازها و اسامی آنها تا نوع پوشش مردم به شدت خود را نشان می دهد و آن حضور بالای مسمانان در این قاره است .

شما می گوئید به اصطلاح بشر دوستانه  چرا این واژه را بکار می برید؟

پرواضح است که علی رغم تلاش بعضی  از سازمانها و مردم ، بحث بشر دوستی  هرگز نمی تواند در جوامع غربی بویژه توسط دولتمردان  اجراء شود! چراکه بیشتر دولت های حاکم در اروپا و جهان غرب به دنبال منافعی برای خود هستند و در این خصوص تولید سلاح و جنگ افزار های کشتار جمعی از کمترین آنها می باشد. پس واژه بشر دوستانه برای این دولت ها که بیشترشان دستانی آغشته به خون انسانهای بی گناه دارند کمی نا عادلانه است.

اما به هر شکل با وضع  قوانینی که امکان حضور مسلمانان و یا مهاجرین را  در ارو پا امکان پذیر می کند نشان می دهند که پذیرای موضوع هستند که باید شرایط زندگی بهتر ی را برای آنها که قربانی هایشان محسوب می شوند، هستند. لازم نیست کشتاری صورت گیرد و مسئولین اروپایی مستقیم در گیر باشند گاهی مواقع حمایت های  دولت ها از دولتهای ستم گر مناطق آسیایی و یا آفریقایی باعث می شود تا حقوق مردم آن کشور ها نادیده گرفته شود و این خود نقض حقوق بشر است .

چرا فکر می کنید مسلمانان به  فر هنگ جوامع غربی آسیب میزنند؟

 من فکر نمی کنم، بلکه مطمئن هستم و سادگی هر انسان غربی و مسیحی را  می رساند که غیر از این فکر کند. این  بر خلاف آمیزه های دینی اسلام است که در شرایطی جز شرایط اسلامی ،زندگی نماید و یا حتی خوراکی جز خوراک حلال  تغذیه نماید.

یعنی شما می گوئید : این نو نگرش که سالهاست با وجود بودن مسلمانان در اروپا و بطور کل غرب  وجود دارد آسیبی به فر هنگ غرب می زند؟

 بله من باز تکرار میکنم این موضوع حتمی است اما شما در حال مقایسه سیصد سال یا پانصد سال پیش اروپا  با امروز هستید. نه، این درست نیست ارو پای امروز ارو پای سی سال اخیر مورد نظر من است ارو پایی که بیش از هر زمان، امروز میز بان مسلمانان  شده است؟

 

شما از انعکاس این گونه مطالب وحشتی ندارید؟

 من یک نظریه پرداز هستم و خود نیز  در یک خانواده مسلمان و کشوری مسلمان بدنیا آمده ام اما این حقیقتی است که شما به آن اشاره درستی کرده اید،من امید وار هستم که دوستان مسلمان  و یا همچنین مسیحی پس از مطالعه دقیق این کتاب و بررسی واقعیت ها تصمیم بگیرند و من نمی توانم نظر کسی را نسبت به خود تغییر دهم تنها به استناد همان آزادی حقوق بشر در غرب من هم نظر خود را می گویم؟

پیشنها شما برای  دولت های اروپایی  در مقابل مسلمانان چیست؟

دیگر خیلی دیر شده و به واقع ارو پا تسخیر شده است اما هنوز هم امید هست و آن این است که به حقوق بشر احترام بگذارند و گر نه  بی شک ارو پا دستخوش یک فاجعه بزرگ بشری خواهد شد!

 یعنی شما جنگ جهانی را پیش بینی می کنید؟

نه بدان معنا که شما در نظر دارید، اما این جنگ مدّتهاست که شروع شده !

چطور؟

 فاجعه 11 سپتامبر و یا مترو لندن و یا هر اتفاقی که  توسط اسلام گراهای مسلمان افراطی بوجود می آید.الام جنگ  است!

احترام به حقوق بشر که شما می گوئید، آیا بیش از این اگر باشد خود به مسلمانان کمک بیشتری نمی کند که تقویت شوند؟

من فکر میکنم دولت های اروپایی مسیر درستی را طی نمی کنند ،آنها اصرار دارند وجود این جمع بزرگ  مسلمانان را در کنار خود بدون انگیزه ها ی مذهبی ببینند و این یعنی شناخت  نا درست آنها ازاسلام .

بیشتر توضیح دهید؟

 همانطور که گفتم در اسلام قوانین  شدیدی هست که نا دیده گرفتند .آن هم توسط هر  کس ،حتی خود مسلمانان ،یعنی اعلام جنگ به همه مسلمانان و این وحدت و یکپارچگی مسلمانان به سادگی در نماز های یومیه شان به تصویر کشیده می شود!

ولی خیلی از مسلمانان  با این قوانین در ارو پا کنار آمده اند؟

البته این طبیعی است اما ادامه نخواهد داشت و به مرور هر روز  صف مخالفین  با قوانین جاری در ارو پا بیشتر خواهد شد و اروپا چاره ای جز پذیرفتن و دادن امتیازات بیشتر نخواهد داشت و این همان چیزی است که ما نامش را تسخیر شدن اروپا گذارده ایم.

 

ادامه دارد...


ادامه مطلب
[ ] [ 18:35 ] [ آشتي ]

برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین