هشتمین خورشید امامت

هشتمین خورشید امامت پنج شنبه 12 شهریور 1394

اشعاری که به مناسبت سالگرد تولد امام هشتم(ع) و مجله همسر دوستان تقدیم نموده اند.

هشتمین خورشید امامت

شعروغزل به جام دلم ته نشین شده 

                 دست  دلم شکسته  نگاهش حزین شده

وقتی که باید ازتو بگوید.... نمی شود  

           مصرع به مصرع غزلم نقطه ..چین شده

بستم  به پای پنجره ات ،  بیقراریم       

          دل با شکسته بال و دلان   همنشین شده

دیدم  طلسم گنج دعایم  شکسته  شد     

            خلوت نشین میکده  با ما   عجین شده

بغضم شکست تا که هوایت به دل نشست     

     یعنی  شکستن  دل  ما    دلنشین  شده

آیینه ها به پیش تو  خود را شکسته اند        

    پژواک عشق در  حَرمت پُر طنین شده

گفتم درازدحام حرم زیر لب ، سلام         

        گفتی بیا  رضای تو خلوت گزین شده

گوشه نشین عُزلت شعرم گرفت جان       

       فیروزه ای به سقف نگاهش نگین شده

با اندکی بضاعت و  با لکنت زبان         

        در بین شاعران غزلم خوشه چین شده

درمشهدی که نام شهادت به خودنهاد      

       خورشید هشتم است که مشرق نشین شده

 

به پا بوست آمدم

با حالتی غریب  ، به  پا بوست آمدم      

           در یک شب عجیب، به پا بوست آمدم

خواندی مرا به دیدنت آیم به اذن دوست    

          شد دیدنت نصیب ،  به پا بوست آمدم

بی بال وپر شکسته  ومحتاج  ودردمند      

         ای بر دلم طبیب  ، به  پا بوست آمدم

"اَمن یُجیب المُضطر اذا دعا " به لب     

          با قلب نا شکیب  ،  به  پا بوست آمدم

آقا سلام  ، ضامن آهو  ،    شفیع دل         

        ای همدم وحبیب ،  به پا بوست آمدم

ای همچنان غریب پس از قرنهای قرن      

        ای همچو من غریب ، به پا بوست آمد

آیا شود؟

آیا شود که گوشه چشمی به ما کنی ؟

ما را به پای بوسی خاکت صلا کنی

وقتی که می زند به سرش پرده شوراشک

بایک اشاره بغض گره خورده واکنی

ما را که دل شکسته به درگاهت آمدیم

با دل شکستگان حرم آشنا کنی

در ازدحام گرد حرم ، قیل وقالها

ما را به جمع خلوت خوبان صدا کنی

یا حضرت رضا که رضایم رضای اوست

مارا چوخاک درگه خود کیمیا کنی

پریوش ابراهیمی

همسر

تو سراپا همه احساسی و نوری

مطلع سپیده دم پاک و صبوری

به طنین خنده هایت قسم ای دوست

که تو از ریب و ریا بسی به دوری

همه باران محبتی که باری

به خلاف ظاهرت که پر غروری

همه خورشید محبتی که تابی

بخدا در نظرم تو رشک هوری

چهره ات قرص قمر ای گل نازم

که تو در اوج غضب عین سروری

روز میلاد تو روزی متفارت

که کنم در تو دگر باره مروری

که به ساز دلم اکنون بنوازم

همنوا با دل تو نغمه شوری

گویمت باد مبارک همه روزت

کنم از باغ طراوتت عبوری

روح انگیز سیفی

 

 


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین