اولین نمایشگاه توانمند سازی روستائیان روستا کانون تولید و ارزش آفرینی

اولین نمایشگاه  توانمند سازی روستائیان  روستا کانون تولید و ارزش آفرینی چهار شنبه 6 آبان 1394

بنام خدا

اولین نمایشگاه  توانمند سازی روستائیان

روستا کانون تولید و ارزش آفرینی

14 الی 17 مهر

نمایشگاه بین المللی تهران

 

پنج شنبه 16/7/1394

نمایشگاه بین المللی تهران شاهد حضور ارزشمند و فوق العاده شهرستان و روستا های ایران زمین بود و تولیدات و امکانات رشد آنها را به نمایش گذاشته بود.

 در این نمایشگاه بیشتر توانمندی ها ی روستائیان در تولید محصولات خاص منطقه ای به نمایش گذارده شده بود که در نگاه کلی با ارزش و قابل ستایش می بود .  اما متأسفانه  در مکانی نا مناسب  و  ایامی که کمترین بازدید کننده را در بر خواهد داشت  و با  هزینه زیاد  و تبلیغات بسیار کم، برگزار شد.

البته مکان نمایشگاه بین المللی به تنهایی برای این کار مناسب بود اما بار ترافیکی و فشار زیاد تردد خودرو ها همواره از اهمیت مکانی این نمایشگاه می کاهد . همچنین قسمت عمده ای از غرفه ها در خیابان ها و اطراف سالنها  طراحی و تشکیل شده بود که به هیچ عنوان استاندارد و معقول نبود و متاسفانه  هزینه های در یافتی از این افراد هم بابت حضور در نمایشگاه بیش از توان و حتی فروش ایشان بود.

 تبلیغات ضعیف و نا موزونی که تنها در سطح شهروبنر ها خلاصه شده بود هم بسیار نا چیز بود و رسانه های جمعی و مطبوعات ،حتی اصناف و اتحادیه ها نیز از اجراء این نمایشگاه مطلع نبودند.

نبود امکانات بهداشتی کافی از معضلات همیشگی مکان نمایشگاه بین المللی بوده و هست.

 ایجاد غرفه های متعدد در مسیر تردد افراد و وجود وسایل حمل و نقل در مسیر تردد پیاده رو ها جلوه نا مطلوبی را فراهم می سازد و...

 نمایشگاه بیشتر به ایجاد آشنائی بین  غرفه داران و معرفی ایشان به یکدیگر تشکیل شده بود که البته در جای خود بسیار هم مفید می باشد اما نیکو تر می بود که از فرصتهای خالی و زمانهایی که تعداد باز دید کنندگان کم تر بودند برای برگزاری کلاسهای آموزشی و معرفی بیشتر این توانمندی ها به یکدیگر می بود.

 


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین