به بهانه حضور پر شور مردم در عاشورا

 به بهانه حضور پر شور مردم در عاشورا یک شنبه 10 آبان 1394

در سالهاي اخير محله باغ فيض به دليل بازسازي امامزادگان حميده خاتون و جعفر و برنامه‌هاي مسجد جامع باغ‌فيض رشد چشمگيري در بر‌پايي مراسمات و شناخته شدن در منطقه و تهران داشته است تمام فعاليت‌هاي مذهبي و آموزشي و ديني بخشي در اختيار شهرداري قسمتي اوقاف و در مراسمات مذهبي هيئت ريحانه الحسين و گوشه‌اي از آن هم زير نظر مسجد جامع باغ‌فيض و بسيج است و اين جمعيت عظيم محلي كه و پتانسيل بالاي محله با برنامه ريزي و هدفمندي ميتواند به نحو احسن استفاده شود ولي با ريز شدن در مناسبات و رابطه‌هاي موجود در اين محله قديمي در هر جايي كه شرايطي براي خدمت مهياست فقط اسامي چند نفر انگشت شمار به گوش ميخورد و در اينجا اين سوال مطرح ميشود كه در محله‌اي با جمعيت 40 هزار نفر هيچ كسي كه كاري از دستش بر بيايد نيست؟مردم نميخواهند به صحنه بيايند؟يا شرايط آمدنشان فراهم نميشود؟در بعضي مواقع هم اگر كسي بخواهد كاري انجام دهد به سرعت به دليل نداشتن انگيزه و نبود حمايت كافي از گود بيرون رانده ميشود.در چنين شرايطي وقتي يك نفر چند مسئوليت دارد طبعا به تمام آنها نميرسد و با تمام توان براي ماندن در راس امور مجبور به باج دادن به منتقدان ميشود و اين پروسه هم بودجه‌ را هدر ميدهد هم بازدهي را پايين ميآورد و هم باعث دلسردي اهالي از نهادهاي مذهبي و مثبت ميشود و نتيجه اين ميشود كه از اين پتانسيل بالاي جوانان باغ‌فيض فقط عده‌اي بسيار اندك بهره ميبرند و الباقي در پارك‌ها خيابان و مكان‌هاي مخرب به بيراهه كشيده ميشوند و اين راه اشتباه هم دنيا و هم آخرت كساني كه مسئوليتي را قبول كرده‌اند و نميتوانند به طور شايسته خدمت كنند را تحت الشعاع قرار ميدهد.

 


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین