موسسه آشتی

موسسه آشتی دو شنبه 7 اردیبهشت 1394

 

آئین نامه

آئین نامه 

جشنواره دوربين دوم نگاهي است به فیلم ها ی پشت صحنه ي توليدات سینمایی وویدئویی حتي سریال های تلویزیونی و آنچه جهت نمایش بر روی پرده ی سینما يا تلویزیون تولید می شود

 هدف از این جشنواره ارتقاء سطح علمی و تخصصی و فنی تماشاگران و آشنائی بهتر و بيشتر ايشان  با تلاش های  توليد كنندگان فيلم و هزینه هاي  است که برای یک تولید سینمائی انجام می گردد.

در طي این معرفی و اطلاع رساني آموزشي به فیلم های گزارشی و مستند پشت صحنه ، که علاوه بر معرفی فیلم خود نیز یک اثر قابل اعتناء و در خر توجه باشند جوائز ارزنده ای تقدیم مي شود. و هر گونه تلاش تکنیکی و ابزاری وتفکر خلاق که به پویائی صنعت  سینما کمک کند و  صنعت را به عنوان یک هنر پیشرو به جهانيان  بشناساند ، و درثبت تلاش های پشت صحنه برای آفرینش یک اثر سینمایی تلاش نموده باشند جوايز ارزنده اي تقديم مي شود .

جوائز:

از آن جا كه در ميان جانوران پرنده عقاب از نگاه دقيقي برخوردار مي باشد وهمواره براي پرواز از اوج آسمان آبي بهرمند مي شود ما نيز نشان اين جشنواره را پرنده عقاب درنظرگرفته ايم.

الف- جایزه اول عقاب طلا به وزن يك كيلوگرم  برای بهترین نگاه به فعالیت ها وتلاش ها ونوآوری های پشت صحنه یک فیلم با سریال که خود نیز از مضمونی گویا وپرداختی موثر وسینمائی و ساختاری قابل اعتناء و صحیح برخوردار باشد.

ب- جائزه دوم عقاب نقره به وزن يك كيلو گرم برای بهترین ابتکار فنی که بتواند برای دیگر فیلمسازان نمونه وقابل تکرار باشد وبه دستور زبان سینما و بیان سینمائی فصلی بیفزاید.

( در این زمینه تلاش های کارخانجات سازنده ی ابزار و مواد اولیه سینمائی (نگاتیو-لنز- دوربین و.......)و تجهیزات فنی می توانند چگونگی به کارگیری ابتکار خود را در یک محصول سینمائی عرضه و به نحوی اطلاع رسانی نمایند. این حرکت تحرک پشت صحنه ای را در سینما به عنوان یک عامل پویا مطرح و تجلی می دهد و می تواند راهگشا باشد.)

جائزه  سوم عقاب كريستال  برای بهترین تحرک تولیدی در پشت صحنه یک فیلم که نقش تولید را در فیلم های با ارزش سینمائی نشان می دهد .

توجه نكته مهم:

هيئت داوران علاوه بر جوائز فوق مي تواند به فيلم هاي منتخبي نيز به تشخيص خود جوائزي را اهداء نمايند وتلاش آنهارا بستايند.

-شخصيت هاي شركت كننده در جشنواره نمي توانند به عنوان داور در جشنواره شركت نمايند.

 

 مقررات عمومی:

1- هر شخص حقیقی یا حقوقی می توان هر تعداد فیلم یا نوار ويدئويي که مایل باشد به جشنواره ارائه نماید.

2- برای شرکت در جشنواره لازم است فرم درخواست را تکمیل نموده وهمراه عکس از پشت صحنه ،پوستر، بروشور بریده ی جراید ، تصاویر و گواهی شرکت در جشنواره ها (در صورتي كه شركت كرده باشند) و ليستي از جوائزي كه احتمالی دريافت نموده اند و به طور كلي هر نوع اطلاعات مفید درباره ی فیلمشان را به همراه درخواست به جشنواره دوربين دوم ارسال نماید

3- مخارج ارسال فيلم وعكس ها وبيمه آنها بر عهده متقاضي مي باشد.

( مسئولیت خسارات ناشی از استحلاك عادی مواد ارسالی به عهده فرستنده می باشد. (دقت در بسته بندي ومسير ارسال)

4- تقاضای شرکت در جشنواره به منزله ی قبول مقررات جشنواره مي باشد.

 نشانی: كشور عمان شهر مسقط وزارت سياحت وگردش گري.

  

 

  

 هدف از این جشنواره ارتقاء سطح علمی و تخصصی و فنی تماشاگران و آشنائی بهتر و بيشتر ايشان  با تلاش های  توليد كنندگان فيلم و هزینه هاي  است که برای یک تولید سینمائی انجام می گردد.

در طي این معرفی و اطلاع رساني آموزشي به فیلم های گزارشی و مستند پشت صحنه ، که علاوه بر معرفی فیلم خود نیز یک اثر قابل اعتناء و در خر توجه باشند جوائز ارزنده ای تقدیم مي شود. و هر گونه تلاش تکنیکی و ابزاری وتفکر خلاق که به پویائی صنعت  سینما کمک کند و  صنعت را به عنوان یک هنر پیشرو به جهانيان  بشناساند ، و درثبت تلاش های پشت صحنه برای آفرینش یک اثر سینمایی تلاش نموده باشند جوايز ارزنده اي تقديم مي شود .

جوائز:

از آن جا كه در ميان جانوران پرنده عقاب از نگاه دقيقي برخوردار مي باشد وهمواره براي پرواز از اوج آسمان آبي بهرمند مي شود ما نيز نشان اين جشنواره را پرنده عقاب درنظرگرفته ايم.

الف- جایزه اول عقاب طلا به وزن يك كيلوگرم  برای بهترین نگاه به فعالیت ها وتلاش ها ونوآوری های پشت صحنه یک فیلم با سریال که خود نیز از مضمونی گویا وپرداختی موثر وسینمائی و ساختاری قابل اعتناء و صحیح برخوردار باشد.

ب- جائزه دوم عقاب نقره به وزن يك كيلو گرم برای بهترین ابتکار فنی که بتواند برای دیگر فیلمسازان نمونه وقابل تکرار باشد وبه دستور زبان سینما و بیان سینمائی فصلی بیفزاید.

( در این زمینه تلاش های کارخانجات سازنده ی ابزار و مواد اولیه سینمائی (نگاتیو-لنز- دوربین و.......)و تجهیزات فنی می توانند چگونگی به کارگیری ابتکار خود را در یک محصول سینمائی عرضه و به نحوی اطلاع رسانی نمایند. این حرکت تحرک پشت صحنه ای را در سینما به عنوان یک عامل پویا مطرح و تجلی می دهد و می تواند راهگشا باشد.)

جائزه  سوم عقاب كريستال  برای بهترین تحرک تولیدی در پشت صحنه یک فیلم که نقش تولید را در فیلم های با ارزش سینمائی نشان می دهد .

توجه نكته مهم:

هيئت داوران علاوه بر جوائز فوق مي تواند به فيلم هاي منتخبي نيز به تشخيص خود جوائزي را اهداء نمايند وتلاش آنهارا بستايند.

-شخصيت هاي شركت كننده در جشنواره نمي توانند به عنوان داور در جشنواره شركت نمايند.

 

 مقررات عمومی:

1- هر شخص حقیقی یا حقوقی می توان هر تعداد فیلم یا نوار ويدئويي که مایل باشد به جشنواره ارائه نماید.

2- برای شرکت در جشنواره لازم است فرم درخواست را تکمیل نموده وهمراه عکس از پشت صحنه ،پوستر، بروشور بریده ی جراید ، تصاویر و گواهی شرکت در جشنواره ها (در صورتي كه شركت كرده باشند) و ليستي از جوائزي كه احتمالی دريافت نموده اند و به طور كلي هر نوع اطلاعات مفید درباره ی فیلمشان را به همراه درخواست به جشنواره دوربين دوم ارسال نماید

3- مخارج ارسال فيلم وعكس ها وبيمه آنها بر عهده متقاضي مي باشد.

( مسئولیت خسارات ناشی از استحلاك عادی مواد ارسالی به عهده فرستنده می باشد. (دقت در بسته بندي ومسير ارسال)

4- تقاضای شرکت در جشنواره به منزله ی قبول مقررات جشنواره مي باشد.

 نشانی: كشور عمان شهر مسقط وزارت سياحت وگردش گري.

  

 

ashti publishing educational cultural & artistic insutute

جشنواره دوربين دوم:

تعریف:

این جشنواره که در نوع خود بی نظیر است و در جهان برای اولین بار اتفاق می افتد برخلاف جشنواره های رایج در جهان سینما و تلویزیون نگاهی به صحنه های دارد که به نظر سناریست و کارگردان یاعوامل اصلی فیلم ارزش نمایش ندارد وشاید با دیدن آن تماشاچی لذت لازم را از ديدن  فیلم نبرد و اين گونه بينديشد كه كارگرداني ضعيف بوده است .

اما به هر شکل برای تهیه یک پلان از یک سکانس ، پلانی که مورد تایید دست اندرکاران فیلم بخصوص کارگردان باشد گاهی چند بار بايد  فیلم برداری شودتا آنچه مطلوب است به دست آید گاهی وقت ها یک صا نحه ،اتفاق و جریانی یا بهتر گفته شود  حادثه چون در مقابل دوربین دوم واقع شده پس حتما ارزشمند است وبه نظر دست اندرکاران بر گزاری این جشنواره نه تنها بی ارزش نيست  بلکه با نگاه دوباره به آن ارزش های انسانی در سینما موردتوجه بیشتری قرار خواهد گرفت  که قابل ستایش است. این اتفاقات گاهی در پشت دوربین فیلمبرداری برای عوامل و دست اندرکاران تولید فیلم پیش می آید که در شرایطی پیش بینی نشده توسط فیلمبرداری که در صحنه است فیلمبرداری شد ه است که قابل توجه است و آن ها راهم می توانیم در جشنواره شرکت دهيم.

هدف :

1-     هدف از برگزاری جشنواره نگاه دوربین دوم در واقع بزرگ نمائی ارزش های انسانی در صنعت سینما وتلویزیون جهان می باشد. با نگاهی تازه به آنچه که شاید تاکنون کمتر به آن توجه شده است.

2-     توجه خاص مسئولین و تولیدکنندگان صنعت سینما به تولید وسایل بهتر برای کاهش حوادث گوناگون.

3-     معرفی بهتر تکنولوژی موجود در صنعت سینما یه دست اندرکاران تولید فیلم و سینما به ویژه کارگردانان ومدیران تولید.

4-     برگزاری جلسات بحث وگفتگو بین دست اندرکاران تولید فیلم با تولید کنندگان وسایل و  تولیدات صنعت فیلم وسینما.

5-     به نمایش گذاردن این صحنه ها و حوادث برای مردم و به ویژه دست اندر کاران سینما برای شناخت بهتر سینما و حوادث آن در راه کاهش این گونه حوادث.

6-     برگزاری سمینار و جلسات گفتگو راحع به پشت صحنه فیلم ها با حضور دست اندر کاران تولید آن فیلم.

7-     بازاری برای فروش بهتر فیلم ها ی تولیدشده  در جهان سینما.

چگونگی بر گزاری :

نحوه برگزاری جشنواره به صورت زیر است:

1-     برگزاری فستیوال گونه فیلم های منتخب در سالن های نمایش فیلم.

2-     برگزاری نمایشگاه و فروشگاه اختصاصی وسایل  وآخرین تولیدات صنعت سینما ی جهان.

3-     برگزاری نمایشگاه عکس از حوادث به وجودآمده از تولید فیلم.

4-     برگزاری سمینار هائی برای معرفی سینماگران و تولید کنندگان (علاقه مندان نیز می توانند در آن شرکت نمایند)

نکته های قابل توجه:

*همان طور که گفته شد در طول اجرای جشنواره فیلم دوربین دوم تعداد زیادی از تولید کنندگان سینما اعم از فیلم ساز و یا صنعت گران سینما و همین طور علاقمندان به سینما برای حضور در این جشنواره خواهند آمد. که طبیعتا به عنوان توریست از محل وکشور برگزار کننده بازدید خواهند داشت. پس باید نگاه کامل و بهتری به صنعت یعنی توریست در آن کشور شود.

*ضمنا چنان چه این کشور دارای فرهنگ و فکلور حتی موسیقی صنایع دستی و ... می باشد که میراث فرهنگی آن کشور محسوب می شود شایسته است که به آن توجه بیشتری شود تابازتاب جهانی این موضوع برای آن کشور نیز چند برابر شود.

*شایان ذکر است: که گفته شود حضور صنعت گران و تولید کنندگان صنعت سینما و دست اندر کاران این صنعت چه در تلویزیون و چه در سینما در غالب فروشگاه ونمایشگاه طبیعتنأ کنترل و نظارت بخش صنعت و تجارت وحتی گمرک کشور برگزار کننده را می طلبد پس باید مسئولین اين اداره جات  نیز احاطه و توجه کاملی به آن داشته باشند.

*شهر برگزارکننده  جشنواره شهری باید باشد که تمام مسائل وموارد برای میزبانی در آن مهیا باشد چرا که سینما گران افرادی فوق العاده  ریزبین و حساس هستند و چنانچه شرایط مطلوبی حاصل نشود در سال های آینده استقبال کمتر ي خواهد شد و این به هیچ عنوان مورد نظر برگزار کنندگان جشنواره نیست.

* حضور ده ها تولید کننده با تجربه فیلم در کنار متخصصین وصنعت گران مطرح روز سینما وتلویزیون یک اتفاق بسیار مهم و علمی آموزشی است ولذا مطلع بودن دست اندر کاران نظام آموزشی عالی و دانشگاهی کشور برگزار کننده از اهم واجبات است که شرایطی را حاصل نمایند که دانشجویان علاقمند به  بهترین شکل از این جشنواره بهره مند شوند وبه خصوص در جلسات بحث و گفتگو شرکت نمایند.

مدت زمان جشنواره:

مدت و زمان جشنواره به فاکتور های زیر برمی گردد:

1-تعداد فیلم های رسیده شده به جشنواره که ارزش ارائه خواهد داشت وزمان آنها .

توضیح بیشتر: فیلم ها از 10 دقیقه تا60 دقیقه می تواند باشد وهیئت داوری در انتخاب نما ها برای نمایش آزاد است .

2- تعداد شرکت های شرکت کننده در نمایشگاه وفروشگاه.

3- تعداد جلسات بحث وگفتگو کارشناسان ولی به طور کلی این جشنواره بین 3تا 1 هفته برگزار می شود از 9صبح تا21شب که البته یک روز افتتاحیه یک روز هم اختتامیه خواهد بود.ایامی نیز برای بازدید حاضرین در جشنواره از مکان های دیدنی کشور برگزار کنند باید در نظر گرفته شود که هدف ازآن

1- معرفی بهترین کشور برگزارکننده.

2- ایجاد علاقه به سرمایه گذاری در راه تولید فیلم در آن کشور.

3- ایجاد علاقه برای احداث کارخانه های تولیدی وصنعتی سینما.

4- معرفی توا نمندی و شرایط مطلوب کشور برگزار کننده در راه تولید فروش و محصولات سینما.

میزان هزینه ها و یا سرمایه گذاری اولیه :

ارایه یک برنامه مدون و کامل از این قسمت کمی مشکل است چرا که به مسائلی چون:

1-     تعداد مهمان ها

2 تعداد جوایز و هدایا

3- تعدادروزهای برگزاری جشنواره

باز می گردد که باید به آنها توجه داشت تا بهتر بتوان هزینه ها را اعلام نمود.

مهم:

اگر چنان چه دعوت کنندگان اصلی کشور برگزار کننده باشد توقعات و خواسته ها ی شرکت کنندگان دوچندان می شود و در نتيجه باید شرایط مطلوب تری برقرار نمود که دقیقا این شکل از سرمایه گذاری و حمایت مورد نظر برگزار کنند اصلی این جشنواره 0 (يعني اين جانب ) مي باشد.

 جوایز اصلی به برندگان در دو قسمت  تعلق می گیرد که عبارت است از:

1-     عقاب طلا به وزن یک کیلو برای 5 نفر اول

2-عقاب نقره برای 5 نفر دوم

  3-  عقاب کریستال  براي 5 نفر سوم

 هر کدام یک کیلو گرم که می تواند همراه با مقداری پول هم باشد  كه ،نسبت به نفرات قابل تغییر است .

 همچنین به تولید کنندگان صنعت سینما نیز به نفرات  اول عقاب طلا ونفرات دوم نقره ونفرات سوم کریستال اما با وزن  نیم کیلو  تقديم مي شود.

 لوح یاد بود به کلیه شرکت کنندگان داده می شود.( لوح  ونشان مخصوص کشور میزبان در صورت اجاره و تشخیص مسئولین آن کشور چنان چه  مجری اصلی نباشند . وچنان چه خود ایشان مجري باشند با صلاح ديد خود ايشان خواهد بود.  

توجه: تعداد جوایز در چنین جشنواره ای در جهان بسیار مهم است.

میزان سود پیش بینی شده:

این نکته را کمی ساده تر می توان بررسی و اعلام نمود چرا که عواملی چون ..

1-     تعدا حاضرین در فروشگاه ها و نمایشگاه (که  باید مبالغی را جهت اجاره قرفه ها  به دفتر جشنواره پرداخت نمایند)

2-     تعداد ارائه كنندگان فيلم كه جهت شرکت در جشنواره بايد وجهي را پرداخت نمايد.

3-     خرید بلیط ورودی به سالن ها ی نمایش یا فروشگاه

4-     اجاره قرفه های نمایشگاه و همچنین شرایط دیگر همه بسیار مهم است در به وجود آوردن در آمد برای این پروژه.

5-     به وجود آوردن شرایط سرمایه گذاری شرکت های دیگر در قالب تبلیغات در این جشنواره تحت عنوان اسپانسر مالی .

6-     اجاره و همکاری با مطبوعات جهان به ویژه رسا نه های عمومی کانال های مطرح جهت اجاره زمان پخش برنامه ها وپخش آگهی  در ميان برنامه جشنواره.

 

                                                       جشنواره دوربین دوم

در این طرح فرهنگی هنری که در نوع خود بی نظیر است قبل از هر چیز نگاهی خواهیم داشت به صورت کارشناسانه به روند ساخت و تولید یک فیلم در دو بخش:

1-   نرم افزاری

2-   سخت افزاری

در قسمت نرم افزاری: روابط- تمهیدات اتفاقات و هر آنچه که در غالب یک واقعه زمان ساخت و تولید فیلم به وجود می آید مورد نظر ما می باشد . صحنه هایی که به دلیل آن که در سناریوی اصلی نیامده از فیلم جدا می شوند مانند زمین خوردن- خندیدن- سوانح غیر مترقبه- و...که در یک لحظه توسط دوربین اصلی و یا دوربین های حاشیه ضبط و یا بهتر بگویم شکار شده است.

با ارائه این صحنه ها به بینندگان: اولا- به تلاش ودشواری و صمیمیتهای دست اندرکاران سینما بیشتر توجه می شود.

دوما- اوقات و شرایط خوبی را برای بینندگان به وجود می آوریم تا با تکنولوژی و امکانات سینمایی  جهان آشنا شوند.

 سوما- ایجاد بازار خرید و فروش آخرین تولیدا ت سینمائی جهان برای خریداران فیلم و صنعت سینما به وجود می آید.

2-قسمت سخت افزاری:

یکی دیگر از اهداف مهم برگزاری این جشنواره دوربین دوم ارائه آخرین تولیدات صنعت سینماي جهان است که با بکار گیری از وسایل و تکنولوژی روز دنیا صحنه های زیبا و بدیع بیشتر و همچنین خلاقیتهای گوناگون سمعی وبصری می باشد.به موازات برگزاری جشنواره وپخش فیلم های برگزیده بازاری از آخرین تولیدات صنعت سینمائی از دوربین هاولوازم جانبی امکانات و ادوات تولید وضبط فیلم و عکاسی- ضبط  پخش و به طور کلی هر آنچه در صنعت سینما جای دارد می باشد.

 سمبل و جایزه این جشنواره عقاب می باشد به نشانه آن که ازتيزبيني وتوجه زيادي برخوردار است.

 

 

 

 

 

مقدمه- طرح مسئله

دست یابی و آگاهی وبررسی پشت صحنه فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی همواره یکی از پدیده های مهم در صنعت سینما و تولیدات تلویزیونی است که از جذابیت و اهمیت خاصی برخوردار است.

این بخش ها نه تنها بدلیل حوادث پشت صحنه ای (خاصه سوانح)مورد توجه است ،بلکه از جهاتی دیگر جذابیت ویژه دارند و بیننده را با دنیای پشت دوربین آشنا می کند، همانند تلاش دست اندر کاران در پشت صحنه، همکاری ها و صمیمیت ها ،اختلاف نظرها،مشاجرات،و...ازآن جمله اند.

هر تماشاگر علاقمند به هنر سینما (چه هنرمند با تجربه وچه بیننده عادی) برای شناخت شیوه های عملکرد دست اندر کاران فیلم که همگی  در تشکیل یک اثر هنری مشارکت دارند ،مشتاق است و در کسب اطلاع از این رخدادها به اتفاقات پشت صحنه توجه می کند. آنچه مد نظر است صرفا دیدگاه عامه پسندانه ي آن نیست بلکه بررسی تولید فیلم هایی است از پشت صحنه ها (خاصه با موضوع جذاب و واحد) که با نگرشی هنرمندانه تهیه و تدوین شده است.

در جشنواره کن 1379  فیلم 9ساعته ای که{ النور کاپولا }همسر فرانسیس فورد کاپولا از پشت صحنه فیلم جنجال برانگیز شوهرش به نام اینک آخرزمان ساخته بود چنان سروصدائی در جشنواره به راه انداخت که حتی فیلم اصلی به راه نینداخته بود وهمینطور 15دقیقه تصویر از پشت صحنه فیلم جویندگان که بسیار مورد توجه تماشاگران ومنتقدین قرار گرفت.واقعیت این است که پشت صحنه سینمای ما آرام و بی حادثه نیست اکثر اوقات دارای رخدادهای قابل تامل است. شکستن کرین وافتادن يك فیلمبردار از روی آن،سوختن بازیگر یا متصدی جلوه های ویژه در اجرای یک آتش مصنوعی،تیر خوردن یا روی مین رفتن یک کارگردان در هنگام  ضبط ثبت یک اثر سینمائی و.......تلاش وصمیمیت اعضای گروه برای پیشبرد کار را که نقاط عطف در ساخت یک اثر هنری است نشان میدهد.

با توجه به مطالب گفته شده ،اندیشه نو وطرح موضوع برگزاری جشنواره تحت عنوان جشنواره دوربین دوم با محورهائی که در ذیل به آن اشاره خواهدشد پیشنهادی است که موسسه فرهنگی هنری آشتی با ارائه آن آمادگی برگزاری این جشنواره و پذیرفتن مسئولیت اجرای آن را اعلام مي دارد.

 

 

*اهداف برگزاری:

-          شناساندن کیفیت تولیدات هنر فیلم سازی.

- ارائه  صمیمیت ها وفعالیت گروه های هنری در عرصه سینما وتولید فیلم وسريال هاي تلویزیونی.

-          شناساندن تجربیات گروه های تولیدی در پاسخ به بخشی از نیازهای قشر علاقمند.

-          علاقمند کردن به ثبت وقایع در عرصه سینما به منظور حفظ آثار هنری فرهنگی.

*انگیزه برگزاری جشنواره:

-  تازگي داشتن موضوع در غالب برگزاري يك جشنواره .

-آگاهی مردم از تلاش فیلم سازان و زحمات ومشکلاتی که در این مسیر متحمل می شوند.

-ارزش نهادن وتقدیر از فعالیت های تولیدات سینمایی وتلویزیونی.

-بهره گیری از تجربیات برای آموزش تولید.

*موضوعات محوری جشنواره:

 فیلم های ارائه شده می بایستي در خصوص یکی از موارد زير باشد.

-همکاری،تلاش وصمیمیت گروه (این موضوع کلیت داشته وشامل تمام اجزاء فعال در تهیه و تولید فیلم می شود.)

- سوانح واتفاقات در پشت صحنه .

- کاربرد دوربین.

- تلاش وفعالیت کارگردان.

*مراحل و شیوه اجراء.

- تهیه وتدارک فیلم های در خواستی از سوی هنرمندان.

- تدارک فضای مناسب به منظور اکران و داوری.

- دعوت از داوران واساتید صاحب نام جهت داوری.

- اعلام نتایج.

- تقدیر وتشکر واهداء جوایز.

*جامعه مخاطب:

- قشر علاقمند به سینما.(به طور عام)

- دست اندرکاران هنر سینما(به طور خاص)

 

 

 

                    فرم شرکت در بخش عکاسی

                   اولین مسابقه دوربین دوم

نام ونام خانوادگی                                      تاریخ تولد                             شماره شناسنامه

میزان تحصیلات ورشته:                             نام فیلم:                              تاریخ تهیه فیلم:

زمان فیلمبرداری:                            نوع فیلم: 8          16            35                 بتاکم                 یوماتیک            svhs                                   vhs                  هندی کم

آدرس وتلفن های فوری در تهران:

 

 

 

 

دوربین دوم

آنچه شما به عنوان فیلم در چند دقیقه مشاهده می کنید ثمره ساعت ها کار وماه ها تلاش وسال ها تجربه است که در کنار هم لحظه ای شما را در جای خود نگاه می دارد و برای شما بستری از اندیشه رافراهم می سازد. مابر آن هستیم تاشما را با آن سوی آنچه نمی بینید روبروکنیم.

                                     نگاه تازه

*اگر تاکنون فرصتی دست نداده که به سراغ دوستان فیلم ساز خودبروید واز کارشان فیلم تهیه کنید.

*اگر تاکنون به هر دلیل صحنه های زیادی وتکراری فیلم هایتان راقطع كرده وآنهارابه كناري مي گزاشتيد.

*و اگر فکر می کنید آنچه باید گفته شود همین فیلم ها است.

*اگر فكرمي كنيد فيلم شما در جشنواره هاي مختلف آن طور كه شايسته اش بوده موردتوجه قرار نگرفته.

با شرکت در جشنواره  دوربین دوم برگ زرینی به تاریخ سینمای جهان  بیفزائید و نام خود را ماندگار سازید.

*بخش جنبی این مسابقه بخش عکسهای پشت صحنه است که به دوقسمت سیاه وسفید ورنگی تقسیم می شود.

*ارسال فرم در خواست شرکت در بخش فیلم ها ........................................................... خواهد بود. (فرم درخواست)

*آخرین فرصت برای ارسال فرم درخواست و عکسهای پشت صحنه تا.......................... خواهد بود.وعکس ها بایستی حداقل31×24باشد (هر عكاس می تواند 2 تا 10 قطعه عکس ارسال کند)

*چنانچه با شرکت شما در مسابقه دوربین دوم(فیلم) موافقت شود با شما تماس خواهيم گرفت  ومراحل بعدی به اطلاع شما می رسانيم.

*براي اطلاع بيشتر به قسمت خبر در سايت www.2ndcamera.com مراجعه نماييد.

(استفاده از عکس های ارسالی و یا فیلم ها باذکر عنوان صاحب اصلی برای  برگزار كنندگان جشنواره آزاد است)

.......................................................................................................................................................                                 

فرم شرکت در بخش عکاسی

اولین مسابقه دوربین دوم

مشخصات عکاس:

نام ونام خانوادگی:                                  تاریخ تولد:                         شماره شناسنامه:

میزان تحصیلات ورشته تحصیلی:                                       تعداد عکس های ارائه شده: سیاه وسفید.................  رنگی..................

آدرس و تلفن تماس فوری:

*لطفا توضیحات کامل در خصوص عکس را در برگه پیوست کامل و به عکس مربوط الصاق کنید.

.........................................................................................................................................................نام عکاس:                    تاریخ تهیه:                         نام فیلم:                    کارگردان:

زمان فیلمبرداری:                نوع فیلم: 8           16            35           بتاکم                 یوماتیک           svhs              vhs

                                                                 

 

 

به نام خداوند بخشنده  مهربان

 

ان الارض یرثها عبادی الصالحون

 ا سا سنا مه مؤسسه  فرهنگی ، هنری ، آشتی

 

با نام خدا  به انگیزه ارتقاء سطح دانش و بینش  عمومی و اعتلای فرهگ وهنر  کشور  وترویج  واشاعه فرهنگ وهنر اصیل  ایرانی و اسلامی  وبراساس  اهداف  مصروحه در قانون  اساسی جمهوری  اسلامی ایران  وبا التزام  به رعایت  مقرارت موضوعه کشوری  وضوابط  حاکم برتأسیس مؤسسات ومراکز  فرهنگی و بر طبق  مشخصات  وشرایط پیش بینی شده  دراین اساسنامه  « موسسه  فرهنگی، هنری،آشتی » تشکیل  گردید.

 ما ده 1-  نام موسسه فرهنگی و هنری آشتی  میباشد وبرای اختصار ذیلاً موسسه  نامیده میشود.

ماده 2-نوع  مؤسسه  که بااهداف  فرهنگی  ومقاصد تجاری ، غیر سیاسی  وغیر صنفی تأسیس شده انتفاعی است.

ماده 3-سرمایه مؤسسه یک میلیون ریال وتابعیت ایرانی است.

ماده 4-سرمایه ئ مؤسسه  ازتاریخ صدور مجوز ومدت آن نامحدوداست.

ماده 5-مرکزاصلی ونشانی مؤسسه : تهران –صادقیه- باغ فیض- خ قربانی شریف-  پلاک13میباشد.

ماده 6-تغیر مرکزاصلی  ونشانی مؤسسه ونیزایجاد شعبه  یا نمایندگی  و یا  تعطیل آنها  با تصویب مؤسسات وبا اطلاع قبلی تأیید دبیرخانه هیأت رسیدگی به امور  فرهنگی بلا مانع است.

ماده 7- سرمایه اولیه  ودارائی  درآمد مؤسسه  به شرح زیر است .

 ماده 8-  اهداف   وموضوع فعالیت  مؤسسه به شرح زیر است:

الف  - فعالیتهای  فرهنگی

  • 1-تأسیسواداره امورکتابخانه هایتخصصی،تحقیقاتیو یا عمومیبا اخذمجوز لازم
  • 2-تلاشدر جهت گردآوریآثارونسخ خطیویا تصائیرآنهاو کمک به حفظوحراستازمیراث عظیم فرهنگی ، با همناهنگیانجمن مخطوطاتوسازمان میراث فرهنگیکشور
  • 3-ترجمه غیررسمیوتألیف مقالات ،متون و کتاببه زبان هایخارجی وبالعکس.
  • 4-انجام فعالیتهای انتشاراتیوتأسیسواداره مرکزنشربه منظورانتشارکتاب ، نشریات ، مطبوعاتوهمچنین اقدامبه تأسیسو تجهیزچاپخانهبا اخذ مجوز لازم

 

.

:  انتشارات کتاب ، مطبوعات و مقالات  فرهنگی  ، هنری  برای  ایرانیان  خارج از کشور   با همکاری  مسئولین ذیربط.

5-  تشکیل جلسات  گفتگو ،انجمن  ها ، کنفرانس  ها  و سمینارها در موضوعات  مختلف مرتبط بااهداف مؤسسه  ونیز برگزاری  وتدارک همایش  های علمی   فرهنگی  برای  دستگاه های دولتی  یاسازماندهی  خصوصی

6- فراهم کردن زمینه  برای دانشجویان علاقه مند به زبان های دیگر  جهت مطالعه وتحقیق در جریانات فرهنگی کشورهای دیگر.

 7- برگزاری  نمایشگاه های فرهنگی از جمله کتاب

 8- طراحی  وبرگزاری  دوره های  کوتاه مدت  آزاد فرهنگی و هنری

9-  انجام فعالیت های هنری از جمله برگزاری  نمایشگاهه ای  عکس ، اسلاید  یا  اخذ  مجوزلازم

10- تولید فیلم های سینمایی و تلویزیونی  ،ویدئویی و تبلیغاتی  ورایانه ای  اعم از  داستانی ، مستند ، آموزشی  ، صنعتی  ، علمی ، تاریخی ،  متناسب  بااهداف مؤسسه

ب- فعالیت  های مطبوعاتی و تبلیغاتی

1- انجام امور تبلیغاتی ، فرهنگی  متناسب بااهداف  مؤسسه  ویا به منظور  جلب  درآمد  تأمین بودجه مؤسسه

2- انتشار و نشر   جزوه ، گاهنامه  تخصصی  به زبانهای  دیگر  و با شرکت  نویسندگان ایرانی وخارجی  درزمینه پیوند بین کشورها

3- انجام امور تبلیغاتی  فرهنگی  با شیوه  های معمولی ونوین  اعم ازتهیه و تکثیر پوستر  ،طراحی  گرافیگ، انیمیشن ، سیلک  سایر امور خدمات  فرهنگی  درزمینه چاپ وافست.

4- انجام  مطالعات  و تحقیقات  در موضوعات متناسب  بااهداف  مؤسسه   واجرای طرح های پژوهش

5- پژوهشهای فرهنگی   وتدوین  مجموعه ای مستند  درباره معاصرایران

 6- کمک  جهت گسترش  تحقیقات  در مورد  سایر کشورها

7- تأسیس  واداره اطلاع رسانی  وارائه خدمات به اساتید  ،طلاب ، دانشجویان  وسایر علاقه مندان  و تولید  و عرضه  نرم افزار  های کامپوتری  متناسب به فعالیت های  واهداف مؤسسه

8- برقراری  ارتباط  با مراکزعلمی  وفرهنگی  داخل و خارج از کشور

9- انجام مبادلات  فرهنگی  ازطریق مبادله  خدمات  و کالاهای فرهنگی  ، کتابی  ، مطبوعات نرم افزار

10- گردآوری :  تنظیم وانتشار  فهرستگان درعرصه  های گوناگون   معارف بشری

11-  تدوین و انتشار  نمایه  نامه  موضوعی  در  مقولات مختلف  خاصه  در قلمرو  و علوم  ا نسا نی

 12- طراحی و اجرای  نظام  های  تصمیم  یاربه  منظور  تولید اطلاعات  مناسب  برای  مدیرت

13- طراحی  .اجرا  . نگهبان  بانکهای اطلاعاتی در موضوعات گوناگون  و ارائه  خدمات  مشورتی  در قلمرو  و مدیریت  اطلاعات

14- مشاوره  واجرا  در ایجاد بایگانی  ،  مرکز  استاد ، دبیرخانه  وپایگاه  اطلاعات  برای  ارئه  خدمات  اطلاع رسانی  بهینه

15-  تهیه و عرضه  محصولات دیداری ، شنیداری و گفتاری  خصوصاً درزمینه و ادب فارسی  برای  کودکان  ونوجونان  و خانواده ها

 16- تهیه  وعرضه  محصولات دیداری  و شنیداری ، شنیداری  ، رایانه  ای  در  مقولات  فرهنگی ، ادبی  ، علمی ،  اجتماعی  ، هنری   ومعارف را  اسلامی برای خردسالان ،  نونهالان ، بزرگسالان

 

 

 

 

 

17- تلاش  به منظور  تأمین  بودجه مؤسسه  ازطریق  درآمدهای  ناشی ازفعالیت های  مؤسسه  ومشارکت و یا سرمایه گذاری  در شرکتها ومؤسسات  ونیز  از طریق  جلب  کمک ها  و هدایا

18- برقراری تورهای  علمی  ،  فرهنگی  ، تحقیقاتی برای علاقه  مندان  به شناخت بیشتر فرهنگ  کشورهای دیگر

19- شناساندن  چهره های  علمی  و فرهنگی  و مفاخر ایران  و سایر  کشورها

20 –برگزاری  مسابقات  فرهنگی  ، هنری  با اخذ مجوز لازم

21-ارائه  خدمات  فهرست  نویسی  ،  نمایه  سازی   وسند آرایی  انواع  اسناد ومدارک غیر  کتابی

 22- ارائه خدمات  مشورتی ، مدیریت  ، اجرا  در حوزه سازماندهی  اسناد و مدارک

ضمناً برای  هر گونه فعالیت در موضوع  این اساسنامه  بایستی  مجوزهای   های لازم  را  از مراجع  ذیصلاح مربوطه اخذ نامید.

ماده 9-  کلیه فعالیت  ها واقدامات  موسسه بایستی  در چهار چوب  قوانین  و مقرارات  موضوعه کشوری  وسیاستهای فرهنگی  مصوب  شورای  عالی   انقلابی   فرهنگی   وهمنانگ بابرنامه های فرهنگی  وزارت فرهنگ وارشاد  اسلامی  انجام پذیرد .

ماده 10- هر گونه تغیر در موضو ع واهداف مؤسسه بایستی قبل  ازثبت  تغیرات با اطلاع  وتدیید  دبیر خانه هیأت  رسیدگی  به امور  مراکز  فرهنگی  انجام  گردد.

 ماده 11-  به منظور  نیل   به اهداف   وموضوع  فعالیت های فرهنگی ، هنری   پیش بینی  شده  دراساسنامه ء موسسه  میتواند با  رعایت  مقررارت  مربوطه   به عملیات  زیر  مبادرت  نماید:

  -  تهیه وتأمین  مواد و کالاهای  مورد نیاز  وتدارک  وسائل  و ابزار کار  و تلاش  به منظور  تأمین  هزینه  های مؤسسه

- سرمایه گذاری   ومشارکت  با اشخاص  حقیقی   و حقوقی  به منظور   بالا بردن سطح کارایی و توانای های مؤسسه

-  اعقاد  قرار داد و انجام  معاملات  مجاز در محدوده اهداف وموضوع اساسنامه

- تحصیل  وام  یا اعتبار  ازاشخاص  وبانکها و موسسات اعتباری   وقبول  هدایا  واعطای جوایز به اشخاص

ماده 12- هر گاه انجام  واحرای  برنامه ها و فعالیت های مؤسسه  با وظایف  واختیارات  برخی  ازسازمانها   ومؤسات  دولتتی  و نهادهای انقلابی  و وزارتخانه ها ارتباط  داشته باشد  قبل از انجام  واجرای  آن نسبت به کسب  مجوز  ازسازمان  یامؤسسه دولتی ، نهاد انقلابی  ویا وزارتخانه  ذیر بط اقدام خواهد شد.

 فصل  دوم – ارکان  اصلی مؤسسه

 ماده  13-  ارکان  اصلی  و تکشیلات  اسامی  مؤسسه به شرح زیر است:

الف – مؤسسان ( مجمع عمومی )

ب- هیأت مدیره

ج- مدیر عامل

 ماده  14- موسسه فرهنگی،  هنری  با تصمیم مؤسسان که اسامی و مشخصات آنان  در ذیل اساسنامه درج گردیده وآنرا امضاء  کرده اند. تأسیس  شده و مؤسسان به عضویت  فرهنگی  ، هنری  پذیرفته شوند  مجمع عمومی مؤسسه را تشکیل میدهند.

ماده  15- وظائف مؤسسان به شرح زیر است :

الف- تصویب  اساسنامه

ب-  انتخاب اولین هیأت مدیره  عامل مؤسسه

 

 

 

 

ماده 16-  مؤسسان از بدو تدسیس  وپس ازبرگزاری  مجمع عمومی  مجمع مسئول سیاست  گزاری  و تصمیم گیری  و تعین کننده  خط مشی کلی مؤسسه بوده و دارای  اختیارات  ووظائف زیر میباشد .

الف – تصویب  بودجه وتراز مالی

ب- تعین  وتصویب  سیاستهای کلی و خط مشی و برنامه  های  آئین نامه  ودستور  العمل  اجرایی مؤسسه 

ج- انتخاب   هیأت  مدیره عامل  جدید  مؤسسه  با رعایت  ضوابط  مؤسسان  واطلاع دبیرخانه  هیأت  رسیدگی  به امور  مراکز  فرهنگی.

ز-  تغیر  و اصلاح  مواد اساسنامه  وانحلال  مؤسسه  با رعایت  ضوابط  قانونی  و با تأئید دبیر خانه  هیأت  رسیدگی به امور  مراکز  فرهنگی.

ماده 17-  جلسات  مجمع عمومی  سالی یکبار  درمحل  مؤسسه  تشکیل   خواهد شد  وبرای  رسمیت  جلسه  حضور  کل اعضا ئ  ضروری  است  و تصمیمات  اکثریت آراء  اتخاذ خواهد  شد ودر صورت عدم حضور کلیه اعضاء حضور صاحبان اکثریت  سرمایه  در جلسات  بعدی  ملاک تصمیم  گیری  خواهد شد  تشکیل  جلسات  عادی مجمع  عمومی بطور  فوق العاده  درهر زمان  بلامانع است .

ماده18- جلسات  عمومی  به درخواست  رئیس  هیأت  مدیره یا مدیر  عامل  قابل تشکیل  است و دعوتنامه  که به صورت  کتبی  و دو هفته قبل  ازتشکیل  جلسه  ارسال  خواهد شد  بایستی  دستور  جلسه  وساعت  حضور  و محل  جلسه قید شده باشد .

 ماده  19-  امور  اجرائی   مؤسسه  توسط   هیأت  مدیره  ای  حداقل  متشکل از دو نفر  که بین مؤسسان (اعضای  مؤسسه ) برای  مدت یک سال  انتخاب  میشوند  اداره خواهد شد.

ماده 20 – جلسات  هیأت مدیره  با حضور   اکثریت  اعضاء  رسمیت  یافته  و تصمیمات  متخذه بااکثریت اراء موافق  معتبر خواهد بود و درصورت تساوی   آراء  - رای طرفی   که مدیذ  عامل  موافق است لازم الاجرا  خواهد بود.

ماده 21-شرکت اعضای هیأت  مدیره درجلسات  متشکله  که لااقل  هر15 روزیک بار  در محل  مؤسسه  تشکیل  خواهد شد. الزامی است، هیأت  مدیره  دراولین  جلسه  ازبین خود  یک نفر  رابه عنوان  رئیس  هیأت  مدیره برخواهد گزید.

همچنین  هیأت مدیره میتواند   در صورت لزوم برای سایر اعضا ئ  ( در صورت  انتخاب )   سمت های  دیگری  تعیین  نماید. تجدید  انتخاب  هیأت   مدیره  برای  دوره  های بعدی  بلا مانع است  ورئیس  هیأت مدیره  میتواند  درعین  حال  سمت  مدیره  عامل  مؤسسه  را  دارا باشد .

ماده 22-رئیس  هیأت مدیره ومدیر عامل  به عنوان  نمایندگان  قانونی  مؤسسه  دارای  کلیه اختیارات  لازمه  قانونی  بوده و میتواند  وظائف  محوله رابین  خودتقسیم  نمایند   اهم  وظائف  هیأت مدیره ( رئیس  هیأت مدیره و مدیر عامل )به  شرح زیر  است :

حفظ و حراست  ازاموال  مؤسسه و تهیه صورت  دارائی   ازاموال  آن

رسیدگی  به حسابهای  مؤسسه  وپرداخت  بدهی  ها وو صول  مطالبات

 اجرای   مصوبات  مجمع عمومی ( مؤسسان  ) درارتباط   باامور  مؤسسه

 تهیه و تنظیم  بودجه و ترازمالی  و تنظیم آئین نامه و دستور  العمل   وروش های  اجرایی آن پس  ازتصویب   مجمع

افتتاح  حساب  دربانکها  و خرید  وفروش  و اجاره  و عقد  قرار دا د  های لازم  بااشخاص  وطرح و تعقیب  دعاوی   اهم از حقوقی  و جزایی  درمراحل   مختلف  دادرسی  وارجاع  دعوی به داوری   وتعیین داور  ، انتخاب  وکیل   با حق  توکیل   غیر واعطای  اختارات لازم  به وکلائ  و عزل  آنان ،  قطع و فصل دعاوی  ازطریق صلح؛  سازش و پیگیری  وانجام  کلیه  امور  و مسائل  قضائی  مالیاتی  ، ثبتی  وانجام  کلیه   امر  مؤسسه  در حدود  ضوابط  اساسنامه  واقدمات اجرائی .

  ماده  23- هیأت  مدیره  یا قسمتی   از وظائف  خود   رابه مدیر  عامل  تفویض  نماید  و مدیر  عامل  نیز  میتواند  یک نفر را  به سمت قائم  مقام خود  انتخاب   و قسمتی   ازوظایف محوله  رابه وی  واگذار کند.

 ماده 24- باتوجه  به اینکه مدیر  عامل  مؤسسه به عنوان  مجری  تصمیمات  هیأت  مدیره  ، مسئولیتهای  اداری  و اجرایی مؤسسه را عهده  داراست .  میتوانند  با داشتن  حق و عزل  ونصب  کارکنان  اداره  تمشیت امور  وتدوین طرح ها  و برنامه  وایجاد  ارتباط وهمکاری  با مسؤلین  واشخاص وحقوقی  و جلب  مشارکت  آنها   درانجام  فعالیتهای  مؤسسه اقدامات  لازمه  راانجام  دهد  و  درقبال  مؤسسه وهیأت  مدیره مسئول  است.

ماده  26-  بازرس  بدون اینکه حق  دخالت  مستقیم  درامور اجرایی موسسه راداشته درهر  زمان  میتواند  به اسناد  و مدارک  وپرونده  ها  مراجعه و اطلاعات  لازمه را کسب  و عندالزوم تذکرات  ضروری  را به مسؤلین و متصدیان  امر بدهد  و در صورت برخورد با  نارسائی یا  تخلف  درحین رسیدگی  خود مراتب  را به مؤسسان  ( مجمع عمومی  اطلاع بدهد.

فصل  سوم –امور  عمومی ،مالی  محاسباتی  ،انحلال   وتصفیه

 ماده 27- سال  مالی  ازاول  فروردین  ماه هرسال  آغاز  وبه پایان  اسفند  ماه  همان  سال  ختم میشود. مگر  سال  اول  که از  تاریخ  تأسیس  شروع و به پایان  خاتمه مییابد.

ماده  28- کلیه اوراق   واسناد  بهادار  وقراردادهای  تعهد آور  و اسناد واوراق   بانکی   ازقبیل   چک  ،سفته  وبرات ومکاتبات  مؤسسه  با دو امضای مدیر  عامل و رئیس  هیأت  مدیره  و یکی ازاعضای  هیأت مدیره و مهر  مؤسسه  اعتبار  خواهد داشت .

ماده 29-  مدیر عامل   میتواند  امضای  تمام  یاقسمتی   از  اسناد  یاد شده   ومکاتبات  مؤسسه  رابه قائم   مقام خود( در صورت  انتخاب)  ویا  یکی  ازاعضای  هیأت  مدیره  تفویض نماید.

ماده  30 – کلیه  اموال  و دارائی  هایی  که به مؤسسه  تعلق  گرفته  یابعداً به دارایی آنها افزوده شود  و دفاتر   مربوطه  ثبت  خواهد شد و درصورتی  که از محل  فعالیت های  مؤسسه  درآمدی  تحصیل  شود   پس ازوضع هزینه های جاری   وقانونی  ومنظور

ماده 31-انحلال  مؤسسه  به رای  موافق کلیه اعضائ مؤسس  امکان  پذیر   خواهد  بود  و درصورتیکه  درجلسه  اول  حضور  کلیه اعضا ء   یا خارج تعیین  نخواهد شد  مدیر تصفیه موظف است  به حساب مطالبات و دیوان  وکلیه  اموال  ودارائی های  مؤسسه  رسیدگی ونسبت  وبه وصول   مطالبات و پرداخت  بدهیها   اقدام  و گزارش    نهایی را به مؤسسان   ( مجمع  عمومی ) تسلیم  نماید  ومؤسسان ( مجمع عمومی ) درباره  باقی مانده  اموال  ودارائی ها  اخذ تصمیم خواهند   نمود  ودراین  زمینه  حق همه گونه اختیاری  را خواهد  داشت.

 

ماده 32-  هرگونه  تغیر و اصلاح  مفاد اسا سنامه  پیش بینی  نشده  و طبق  مقررات  قانونی  حاکم  برمؤسسات  غیر   تجاری   وضوابط  تأسیس  ومؤسسات  ومراکز فرهنگی  مصوب  شواری   عالی  انقلاب  فرهنگی  رفتار   خواهد  داشت.

 ماده 33-   درباره  مسائلی  که دراین اساسنامه  به  پیش بینی  نشده  طبق  مقررات  قانونی   حاکم  بر مؤسسات  غیر   تجاری  وضوابط  تأسیس  ومؤسسات   مراکز فرهنگی  مصوب  شواری   عالی  انقلاب  فرهنگی  رفتار  خواده داشت .

 ماده 34- این   اساسنامه درسه فصل  مشتمل بر34 ماده  در جلسه مورخ 29/6/1380 هیأت  مؤسس ، مؤسسه  فرهنگی  هنری   با حضور  کلیه  اعضاء  قرائت  وبه اتفاق  را تصویب  شد.

نام و نام خانوادگی  و مشخصات  وامضای  موسسان

نشانی وتلفن

امضاء

درصدسرمایه

نام پدر

متولد

صادره

ش.ش

نام ونام خانوادگی

ردیف

باغ فیض – خ قربانی شریف - خ مفتح – پ 5

باغ فیض – خ قربانی – خ مفتح – پ5

باغ فیض – خ قربانی شریف – خ مفتح – پ5

 

95

2

3

هوشنگ

مظفر

هوشنگ

1346

1350

1344

ابهر

سده

کازرون

109

2536

49

جعفر صابری

افسانه یوسفی

مهوش صابری

1

2

3

 

 


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین