با چشمی گریان آمدم سویت ... خدایا

با چشمی گریان آمدم سویت ... خدایا چهار شنبه 3 شهریور 1395
 • با چشمی گریان آمدم سویت ... خدایا
 • تا خود بگیری دست من ...یارب خدایا
 • از راه لطف و مرحمت بنگر بر من
 • با یک جهان غم آمدم سویت ...خدایا
 • ای خالق هستی ...نگاهی بر من انداز
 • منگر گناهم را ...عفوم کن خدایا
 • دروادی دنیا ...جز عصیان ندارم
 • بگذر از جرم و خطاهایم ..خدایا
 • این بنده سرکش ...رو،سوی که آورد ؟
 • ای خالق بود و نبود من ..خدایا
 • رحمی بکن بر بنده ات ..که رو سیاهم
 • امید به عفوت دارم ..اکنون ،خدایا
 • شیطان را ،خود داده ای ، مهلت به هستی
 • هر دم کند او وسوسه در من خدایا
 • من که نیم آگه ز راز و رمز دنیا
 • اما کنم توبه به هر جرمم ..خدایا
 • چون آرزو یم هست بخشایی برمن
 • امیدوارم بگذری از جرم و تقصیرم ...خدایا
 • از لطف آدمها کنون دلسرد هستم
 • چشم امیدم هست .. به الطافت ... خدایا
 • در عالم هستی نشد دنیا به کامم
 • دارم کنی رحمی در عقبا .. خدایا
 • شکوه رحیمی
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • شوخی با مولوی
 • بشنو از من چون حکایت میکنم
 • خواب دیشب را روایت می کنم
 • دیشب اندر خواب دیدم مولوی
 • شاعر دهها هزاران مثنوی
 • صاحب دیوان شمس پر گهر
 • پاسدار ملک عرفان و هنر
 • بازگشت از آن دیار ماندگار
 • زنده شد از زیر خاک آن یار غار
 • روح او از قونیه تیک آف کرد
 • یک نظر بر عالم اطراف کرد
 • قرن ها بود کز دیارش دور بود
 • یاد ایران عقل و هوشش را ربود
 • پر زد و در آسمان پرواز کرد
 • پر و بالش سوی ایران باز کرد
 • چون گذست از مرز بازرگان همی
 • زیر لب می خواند با خود مثنوی
 • هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
 • باز جوید روزگار وصل خویش
 • او به سوی بلخ و مشرق می شتافت
 • با سماعش لایه های جو شکافت
 • گفتم ای مولای خوب و پاک ما
 • بلخ دیگر نیست جزء خاک ما
 • بلخ و خوارزم و بخارا از وطن
 • گشتته منفک و ز غوغا راحتن
 • گفت : پس کو بامیان و نخجوان
 • یا سمرقند و هرات و ایروان
 • گفتم: اینها چون زیادی بوده اند
 • شاها از کیسه شان بخشیده اند
 • باک زد،کو غیرت ایرانیان ؟
 • پس کجایند آن یلان آریان
 • شیر بی یال و دم اشکم که دید
 • شیر ایران از چه رو عزلت گزید؟
 • گفتم آن شیر مهیب و زورمند
 • گشته اکنون گربه ای خرو نژند
 • گفت : پس اندر کدامین سرزمین
 • می زنید ایرانیان راستین ؟
 • گفتمش : شیراز و رشت و اصفهان
 • زاهدان تبریز و سمنان سستان
 • مشهد و ساری اراک و بیرجند
 • عده ای هم کز ایرانیان رفته اند
 • گفت : اکنون مرز ایران کجاست؟
 • در کدامین شهر غوغاها به پاست
 • گفتمش : تهران بود مولای ما
 • لیدر تورت شوم با من بیا
 • بردمش با خود به تهران بزرگ
 • ان کلان شهر عظیم و بس سترگ
 • چون که دود شهر را از دور دید
 • از تعجب یک وجب از جا پرید
 • گفت : این دود پراکنده ز چیست
 • آتشی در نیستان یا کز خرمنی ست
 •  زود باش آتش گرفته شهرتان
 • کن خبر داروغه و آتش نشان
 • گفتمش مولا نزن تو بال و بال
 • دود خودروهاست بابا بی خیال
 • ما همه مشتاق آثار تو ایم
 • عاشق و سرمست اشعار توایم
 • نام خود بینی بهر جا بنگری
 • کافه رستوران هتل یا زرگری
 • چهارراه و هم خیابان مولوی
 • کوچه بن بست و میدان مولوی
 • گفت : من آگه نبودم انقدر
 • عاشق شعرید و فرهنگ و هنر
 • سینه ام شد شرح شرح از اشتیاق
 • تا به کی سازم به این درد فراق؟
 • دست من گیر و به آنجاها ببر
 • تا ببینم مردم کوی و گذر ...
 • بردمش با خود خیابان خودش
 • مطمئن بودم که می اید خوشش
 • از سرا و تیمچه تا پامنار
 • از سر بازارچه تا پاچنار
 • می کشاندم مولوی را با خودم
 • در میان ازدحام و دود و دم
 • بین مردم در پیاده رو موتور
 • از سربازار تا میدان حر
 • خلق در طول خیابان ها روان
 • بین خودروها ولو پیرو جوان
 • بوق و سوت و گاز و یراژموتور
 • گوئیا گم گشته با بارش شتر
 • کودکی اموال دزدی می فروخت
 • گوشی همراه و ارز و کارت سوخت
 • یک گروهی مال خر در چارراه
 • هم بساط سرقت گوشی براه
 • مولوی حیران و سگردان و مات
 • در میان سفته و پول و برات
 • بین شر خرها و دلالان ارز...
 • شد پشیمان آمده این سوی مرز
 • الغرض ملای رومی مولوی
 • در خیابان خودش شد منزوی
 • آنقدر گرداندمش بالا و پست
 • گفت او: محمود جان حالم بد است
 • من شدم سردرد از این غوغا و داد
 • آتش است این بانگ ها و نیست داد
 • جان من بر لب رسید از ازدحام
 • از هیاهو و ترافیک مدام
 • گفتم : ای رومی رند و ناقلا
 • تو ترافیک از کجا دانی بلا
 • گفت من آموختم این واژه را
 • از دو ایرانی در آنتالیا
 • نان گندم گرچه من ناخورده ام
 • لیک آن را دست مردم دیده ام
 • قلب من بگرفت از این جنجال و دود
 • بهتر از این منطقه جایی نبود ؟
 • بردمش جایی مصفا و خنک
 • قیطریه – زعفرانیه – ونک
 • مارکت و پاساژ و کافی شاپ و مال
 • تا مگر یادش رود آن قیل و قال
 • چونکه ا و برچسب قیمت ها بدید
 • نعره ای زد جامه اش بر تن دردید
 • رو بصحراها و بیابان ها نمود
 • گفتمش ای شیخ این حالت چه بود؟
 • گفت بخشیدم عطایش برلقا
 • این چه بلوایی است یارب خالقا
 • هم شلوغی دود  واین آلودگی
 • هم گرانی آخر این شد زندگی ؟
 • ای د صد رحمت به روم و ترکیه
 • این وطن انگار هر کی هرکیه
 • بازگردم بر فرارم که ممات
 • بهتر از اینگونه در قید و حیات
 •  
 •  
 •  
 •  

برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین