اولین همایش بررسی راهکارهای پیشگیری از معلولیت

اولین همایش بررسی راهکارهای پیشگیری از معلولیت شنبه 23 بهمن 1395

مؤسسه خیریه نگین تهران

سید علی اصغر میر جعفری رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه نگین تهران و رئیس شورای سیاستگذاری اولین همایش بررسی راهکارهای پیشگیری از معلولیت طی نشست دوستانه ای با ما اعلام داشت:با ادای احترام ویژه به شهدای ایثارگر آتشنشانی بخصوص در حادثه ساختمان پلاسکو قبل از هر چیز لازم می دانم ابتدا بطور خلاصه مؤسسه خیریه نگین تهران را به محضر شما عزیزان معرفی نمایم.

موسسه   خیریه  نگین  آبگینه  هنر  تهران

درمهرماه سال1392 با همکاری شهرداری

منطقه 4 کارخودرا آغازنمود.

این موسسه باهدف توانمند سازی  معلولین

 جسمی حرکتی.ناشنوا وکم بینا با4هدف کلی

 برنامه ریزی گردید.

برنامه های پیشگیری وسلامت، آموزش وتوانمندسازی،کارآفرینی واشتغال،برنامه های فرهنگی ،حمایتی وگردشگری ازاهداف مؤسسه می باشد.

واحد پیشگیری وسلامت بارویکرد پیشگیری سلامت محور دارای بخش های دندانپزشکی،روانشناسی،کاردرمانی وفیزیوتراپی،مشاوره های فردی واجتماعی وحرکات اصلاحی می باشد.

موسسه درتعامل باسازمان ها ونهادها عضو سازمان های مردم نهاد فعال ملی حوزه سلامت وزارت بهداشت می باشد.

عضویت درکارگروه صنایع دستی وگردشگری میراث فرهنگی، عضویت درمجمع خیرین شهرداری منطقه 4 ،دبیری کارآفرینی منطقه 4 ،نماینده واحدکارآفرینی شورای شهر درمنطقه 4، عضوشورایاری شمیران نو وعضویت درکارگروه سمن های شهرداری تهران.

مؤسسه خیریه نگین تهران تنها مؤسسه بارویکردعلمی وپژوهش محور به منظور سیاستگذاری درپیشگیری از آسیب های اجتماعی ومعلولیت باتعامل بامراکز علمی می باشد.

جذب وایجاد تعامل بابیش از 30 سازمان علمی وخدمات رسان وهمچنین تعامل با جامعه معلولین ایران واداره سلامت شهرداری تهران منجر به برنامه ریزی جهت برگزاری همایش ملی بررسی راهکارهای پیشگیری از معلولیت گردید.

ایجاد کمیته های تخصصی درقالب مرکز مطالعات وپیشگیری ازمعلولیّت وآسیب های اجتماعی ازنتایج وچشم انداز این همایش می باشد.پایه گذاری ونشر فرهنگ رویکرد پیشگیری درگروه های هدف سازمان های مردم نهاد ازاهداف دیگر همایش می باشد.

تلاش  درجهت  کاهش هزینه های  متعلقه  ازسوی  مجلس ،سازمان های

 دولتی وغیردولتی وافزایش درآمد ورویکرد افزایش سطح زندگی مطلوب

جذب وایجاد تعامل بابیش از 30 سازمان علمی وخدمات رسان وهمچنین تعامل با جامعه معلولین ایران واداره سلامت شهرداری تهران منجر به برنامه ریزی جهت برگزاری همایش ملی بررسی راهکارهای پیشگیری از معلولیّت گردید.

ایجاد کمیته های تخصصی درقالب مرکز مطالعات وپیشگیری ازمعلولیت وآسیب های اجتماعی ازنتایج وچشم انداز این همایش می باشد. پایه گذاری ونشر فرهنگ رویکرد پیشگیری درگروههای هدف سازمان های مردم نهاد ازاهداف دیگر همایش می باشد.

تلاش درجهت کاهش هزینه های متعلقه ازسوی مجلس، سازمان های دولتی وغیردولتی، وافزایش درآمد وریکرد افزایش سطح زندگی مطلوب دوراز آسیب درجامعه از اهداف دیگر همایش می باشد.

نگاه فرهنگی مسولین ،مهندسی معکوس  نگاه فرهنگی مردم واحساس مسئولین جامعه مدنی بمنظور رعایت قوانین ومقررات واحساس وظیفه عمومی درقبال جامعه از اهداف دیگر همایش می باشد.

در ادامه لازم می دانم از فرد فرد افراد حقیقی و حقوقی که مسئولانه و دلسوزانه نه تنها مشوق ما بلکه راهگشابرای اجراء این همایش بودند نیز کمال تشکر را به عمل می آورم.

بی شک نواقصی هم  موجود می باشد که خوشحال خواهیم شد زین پس راهنمای ما باشید.

شایان ذکر است شماره کارت 6273811044370861 و شماره حساب 382943101110761 بنام خیریه نگین آبگینه هنر تهران ، نزد بانک انصار شعبه میدان الغدیرمی باشد و  از نیکوکاران ارجمند دعوت می نماییم تا با حمایت مادی و معنوی خویش ، ما را در توسعه فعالیت های مؤسسه ، خصوصاً در جهت کارآفرینی و اشتغال برای  ایشان.برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین