پنجره

پنجره جمعه 10 شهریور 1396

پنجره

آقای جواد بیضایی با 96 سال سن بیش از بیست سال است که مدیریت ماهنامه ای  داخلی را در یک برج مسکونی  با صد خانواده بر عهده دارد که نه تنها  بتواند اخبار و اطلاعات ساکنین  برج را مطرح کند بلکه مطالب  بسیار شیوا و خواندنی را نیز برای همسایه  فراهم سازد تا ایشان با فرهنگ مطالعه ارتباطشان همواره باقی بماند.

آقای بیضایی ضمن قدر دانی فراوان از خانم المیرا رخیلی به عنوان صفحه آرا و کمک اصلی برای تهیه ماهنامه داخلی پنجره و همچنین هیئت مدیره محترم برج مسکونی گارنی آقایان :دکتر احمدی ،دکتر ایمانیان مهندس مهربان و آقای جاهد که همکارانم در هیئت مدیره و همچنین مدیر ساختمان آقای فرخی خوشحال هستم که همسایه های فرهیخته و فرهنگی خوبی دارم اگر محبت و علاقه ایشان نبود این تلاش فر هنگی تا این زمان ادامه نمی یافت.

ماهنامه پنجره برای ما عضوی از خانواده  این ساختمان شده که در این دنیای شلوغ بتوانیم از حال یک دیگر مطلع شویم و اخبار داخلی ساختمانمان را بدانیم . از هزینه ها تا کمبود ها و اینکه دوستان با ارسال مطلب و یا نوشته حتی ترجمه  با ما مشارکت میکنند  گاهی وقتها مطالب خواندنی را برای من از دیگر نشریات می آورند و یا با دادن طرح و ایده کمک میکنند تا ماهنامه بهتر و وزین تر شود.

امید وار هستم  فرهنگ مطالعه در بین مردم بیش از گذ شته ترویج یابد و در ساختمانهای این چنینی که شاید کمتر همسایه ها از هم مطلع باشند .

از حضور شما نیز در این برج کمال تشکر را دارم.


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین