پروفسور سید محسن صادقی نایب رئیس اسبق فدراسیون وزنه برداری

پروفسور سید محسن صادقی نایب رئیس اسبق فدراسیون وزنه برداری سه شنبه 1 اسفند 1396

پروفسور سید محسن صادقی نایب رئیس اسبق فدراسیون وزنه برداری وعضو برجسته جهانی وکنفدراسیون آسیا:

المپیک مونیخ و مونترال را از نزدیک دیده ام !

ورزش حرفه ای رابرای حرفه پزشکی کنار گذاشتم

هم در وزنه برداری وهم در پرورش اندام قهرمان ایران شدم

از همان ابتدا با وجود مشغله زیاد از وزنه برداری جدا نبوده ام


مقدمه :

ایشان را چه بنامیم؟پروفسور ،جراح چیره دست ؟ پزشک پنجه طلایی ،استاد برجسته دانشگاه ،عضو اسبق کمیته پزشکی فدراسیون جهانی وآسیا،نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری ،قهرمان ارزشمند کشور،فرشته نجات قهرمانان تیم ملی یا دستگیر مظلومان وافرادی که پول تو جیبی هم نداشتند ؟آقای دکتر حتی از خودشان ،پول بیمارستان را حساب میکرد وافراد مراجعه کننده را سرحال و قبراق روانه منزل می ساخت .پروفسور سید محسن صادقی را می گوییم که همه این خصلت ها را بدون اغراق جملگی با هم دارد !مرد بزرگ و دوست داشتنی ورزش و وزنه برداری ایران که در علوم پزشکی ، دنیا هم به ایشان می بالد وبرخی کشورها بطور مکرر خواهان عزیمت او شده اند .استاد بزرگ دانشگاه که شاگردان بسیاری را تربیت کرده و جراحی حاذق که همه به او افتخار میکنند ...

پروفسور نه تنها در عرصه پزشکی که همواره جزو نفرات نخبه بوده ،بلکه درورزش هم ظرف یکسال قهرمان کشور شده وبه اردوی تیم ملی دعوت شده است! هم در وزنه برداری ایران قهرمان شده وهم در پرورش اندام ،در اخلاق هم سرآمد همه آنهایی است که ما می شناسیم .

انسانی خوش قلب وحامی مردم گرفتار و فقیر که دست خیلی هارا گرفته است .

خانواده دکتر صادقی همه در ورزش سرآمد هستند و سه پسرش هر کدام در ایران وآمریکا یکه تاز شده اند ! یکی در پرورش اندام ،یکی دربوکس ،یکی درکشتی کج و...خود پروفسور هم در قلب تمامی ورزشکاران جادارد.با این مرد بزرگ به گفت و گو می نشینیم ،با تمام گرفتاریها صبورانه به سوالهای ما جواب دادند که با هم می خوانیم

***

معرفی و تابلوی افتخارات پروفسور صادقی

نام :دکتر سید محسن صادقی

متولد 1320 از استان کرمانشاه ، منطقه لعل آباد صادقی که محله وسیعی بود وپدر بزرگوارش به مردم خدمت می کرد .

مدرک تحصیلی : دیپلم را از کرمانشاه گرفت وبرای ادامه تحصیل به تهران آمد ودر کنکور شرکت کرد ودر دانشگاه پزشکی جندی شاپوراهواز ادامه تحصیل داد وبا دیدن کلاس هایی در دانشگاه تهران تخصص خود راگرفت ودر بیمارستان سینا با عالیترین درجه تخصص مشغول خدمت شد که درآنجا پروفسورعدل، رئیس بیمارستان بود و همه کس به آنجا راه نمی یافت!

چهار سال شبانه روز وبا عنوان استادیاری کارش را شروع کرد وپس از آن به عنوان استاد یاری دانشگاه تهران انتخاب ودر بخش جراحی بیمارستان رازی مشغول انجام وظیفه شد ،سپس از طرف دانشگاه تهران بورسیه استرالیا شد ودر ملبورن  فوق تخصص جراحی گوارش را گرفت و با وجود  حقوق مکفی واصرار درماند نش به میهن بازگشت ،تا به هموطنان خود خدمت نماید .در بیمارستان تهران جراحی خود را ادامه داد ودر بیمارستان طوس نیز به صورت خصوصی مریض هارا می دید و...

عنوان قهرمانی : در زمانی که دانشجوی پزشکی بود و درس هایش بسیار سنگین،وزنه برداری را ادامه داد وبه عنوان قهرمانی کشور رسید . در پروش اندام هم بهترین های ایران زیر دستش بودند! به اردوی تیم ملی وزنه برداری دعوت شد،ولی به علت ادامه تحصیل ،عذر خواهی و ورزش را رها کرد.

مسابقات خارج از کشور :مسابقات زیادی را حضور داشتند که می توان به دو مسابقه المپیک ،مسابقات آسیا و... اشاره کرد .همچنین در هاوانا حاضر بود و...

مسئولیت ها :رئیس کمیته پزشکی فدراسیون وزنه برداری

عضو کمیته پزشکی فدراسیون جهانی

عضو کمیته پزشکی آسیا

نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری در چند نوبت

کارهای ماندگار:عمل جراحی عباس نجاتی در چین ،وقتی او آسیب دید وقطع نخاع شد و چینی ها مرگش را حتمی می دانستند و عمل جراحی اورا نمی پذیرفتند ،دکتر صادقی که برای کمیته پزشکی کنفدراسیون آسیا رفته بود ،با دست خالی وبا پنجه

 طلایی خود نجاتی را عمل کرد ومهره ها و کتف اش را هم جا انداخت و ...واز یک خطر حتمی  رهایی یافت و  او را به ایران آوردند !

عمل جراحی بسیاری از قهرمانان ارزشمند ایران ،آسیا و جهان را انجام داده وهمه اورا صمیمانه دوست دارند .

ورزش را بیشتر دوست دارید یا علم پزشکی را ؟

این دو حیطه گستردگی بسیار داشته وهر کدام در جای خود اهمیت بسیاری دارند ،بنابراین من هر دوی آنها را دوست دارم وهر وقت فرصتی پیش آید ،ورزش را رها نمی کنم.

هم در ورزش و هم در علوم پزشکی موفق بوده اید ،پس چگونه این کارهای مهم انجام شد؟

دیپلم را که  گرفتم به تهران آمدم ودر کنکور سراسری ودر رشته پزشکی در اهواز قبول شدم .

به دانشگاه جندی شاپور رفتم ودر همان جا درس و ورزش را ادامه دادم،وقت زیادی برای ورزش کردن نبود ،ولی  خیلی زود به عنوان قهرمانی رسیدم ودر کلاسهای  درس هم از افراد ممتاز بودم واز این بابت خیلی خوشحال هستم .

 

 

همه اینها در سایه زحمت ،تلاش وپشتکارم به دست آمد ه که خداوند را شاکر هستم .

وزنه برداری را از چه زمانی شروع کردید ؟

بدنم خیلی قوی بود وبه وزنه برداری هم علاقه وافری داشتم . زمانی که دانشجوی سال اول دانشگاه بودم ،وزنه برداری را شروع کردم وبعد از یکسال رکوردهایم به حد بسیار خوبی رسید .مسابقات کشوری در راه بود و خرم آباد میزبان این دوره بود .کرمانشاهی ها از من خواستند که برای استان خود وزنه بزنم ومن هم چنین کردم و بارکورد 345 کیلو در 60 کیلو قهرمان کشور شدم .

یک بار هم سال ششم پزشکی ودر تهران قهرمان کشور شدم که رکوردهایم همین حدود ها بود .

 

 

 


 

اردوی تیم ملی ؟

بعد از مسابقات کشوری تهران ،مرحوم شاپور ظلی مرا برای اردوی تیم ملی دعوت کرد،ولی به جهت درس زیاد ،عذر خواهی کردم وخیلی زود اردو را ترک کردم .

این اردو در دانشکده افسری بود و برای آمادگی وشرکت در مسابقات المپیک توکیو بر پا شده بود ،ولی به من اجازه غیبت را در دروس دانشگاهی نمی دادند ودر نتیجه به سرعت به دانشگاه بازگشتم و کار دانشگاهی را پی گرفتم.

شما دو مسابقه المپیک را  از نزدیک  دیده اید ،آنجا چه مسئولیتی داشتید ؟

بنده در مسابقات المپیک مونیخ عضو کمیته پزشکی فدراسیون جهانی ومشغول انجام وظیفه بودم .در کانادا هم به عنوان نایب رۀیس فدراسیون کشورمان حضور پیدا کردم .

در مسابقات قهرمانی آسیا در چین چه سمتی داشتید؟

آنجا هم به عنوان عضو کمیته پزشکی کنفدراسیون آسیا مشغول خدمت بودم وبه همراه تیم ملی به چین اعزام شدم.

از شاهکارهای شما عمل جراحی عباس نجاتی در  کشورچین و نبود امکانات بود ،در این مورد چه نظری دارید؟

روزهای سخت وتلخی برای تیم ایران گذشت ،زیرا یکی از قهرمانان ارزنده خود را از دست دادیم. روز مسابقه عباس نجاتی با حریفانی از کره شمالی ،چین ،عراق و... رقابت  داشت ،متاسفانه نجاتی برای مهار وزنه مجبور شد تا لب تخته حرکت کند ،

در آنجا پایش پیچید و زانویش به زمین اصابت کرد کرد و  کتف او از جا در آمد ووزنه بر سرش خراب شد که متاسفانه قطع نخاع گردید .

چینی ها می گفتند که ما در اینجا نمی توانیم اورا عمل کنیم وباید به ایران ببرید ...

ولی من به آنها گفتم :ایشان باید در اسرع وقت عمل جراحی شود ، درغیر اینصورت از دست خواهد رفت ...آنها راضی نمی شدند ، خلاصه به آنها گفتم خودم نجاتی را عمل خواهم کرد ! او را روی تخته گذاشتیم وبه بیمارستان منتقل کردیم ،وقتی کار شروع شد، دیدم مهره هایش له و قطع نخاع شده است !مهره هایش را جا انداختم وکارهای لازم را انجام دادم !کتف ایشان در رفته بود ،آنرا هم جا انداختم و...نجاتی را به ایران آوردیم و بعد از آن حادثه هم او مدتها پیش من می آمد و...خوشبختانه عمل ،خیلی خوب انجام شد وایشان نجات پیدا کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چگونه به وزنه برداری آمدید ؟

من آمادگی خوبی داشتم واز جهت قدرتی سرحال بودم .آقای عجم وشهبازی و آقای خسروی خیلی محبت کردند وتشویق نمودند وبه این ترتیب به وزنه برداری آمدم .


اولین مربی شما ؟

شهبازی اولین مربی من بود که هر دو پسرش شهید شد ند که خداوند همه آنها را بیامرزد .آقای نبی زاده از مربیان بنده بودند که از همه ایشان تشکر می کنم .

تشویقهای پی در پی مسئولان دانشگاه ؟

در دانشگاه تهران روسای دانشگاه نسبت به بنده خیلی لطف داشتند .

آنها می دیدند که چه از جهت تحصیلی وچه  به لحاظ ورزشی پیشرفت زیادی دارم .

بنابراین در هر فرصتی مرا فرا می خواندند و مورد تشویق قرار می گرفتم .

غیر از وزنه برداری ،چه ورزشی می کردید ؟

بدنم خوب جواب می داد و آمادگی لازم را داشتم ،در پرورش اندام هم فعالیت می کردم ودر آنجا هم عنوان هایی دارم...

مقام قهرمانی پرورش اندام؟

همانطوری که گفتم به پرورش اندام هم می رفتم .روزی به باشگاه نادری وارد شدم ، آقای دکتر مرا می شناخت وهمه آمدند و گفتند : شما هم آماده شوید تا در مسابقه شرکت نمایید .برخی ها نسبت به حضور من اعتراض کردند ،ولی خیلی ها از من خواستند تادر صحنه باشم ! ما رفتیم وشرکت کردیم ،در آنجا اول شدم وآقا زینال دوم ،ولی من به احترام ایشان روی سکوی اول نرفتم ودر پله دوم ایستادم.

در باشگاه با چه کسانی ورزش می کردید؟

افراد زیادی بودند ولی به یاد دارم در باشگاه فردوسی که تمرین می کردم آقای عامی تهرانی بودند وبا هم تمرین می کردیم ،آقای واعظ تهرانی هم برایم خیلی زحمت کشیدند.

بهترین وزنه برداری که  دیده اید ؟

آن موقع بهترین وزنه بردار آقای محمد نصیری بود ،نامجو بودند...که بنده در اردوی تیم ملی برای مسابقات المپیک توکیو با آقای نصیری در اردو بودم که به علت سنگینی درس ها ی دانشگاه عذرخواهی کردم وبه دانشگاه باز گشتم.

مسئولیت هایی که داشتید ؟

بنده رۀیس کمبته پزشکی فدراسیون وزنه عضو کمیته پزشکی فدراسیون وزنه برداری آسیا بودم ،همچنین در چند نوبت به عنوان نایب رۀیس فدراسیون کشورمان انتخاب شدم.

چند ورزشکار را عمل جراحی کرده اید؟

تعداد قهرمانان تیم ملی زیاد است ونمی توانم بگویم چند ورزشکار را عمل کرده ام ،

بسیاری از وزنه برداران وحتی برخی از اعضای خانواده های آنها به من مراجعه کرده اند و عمل جراحی شده اند ولی از آنها مبلغی را دریافت نکرده ام ،حتی در برخی موارد پول بیمارستان را هم از خودم پرداخت کرده ام .

می تواانم ناصردرودیان ،ابراهیم پوردژم ،عباس نجاتی ، داراب ریاحی و... را نام ببرم .

مرحوم درودیان و پور دژم بیماری حادی داشتند که در وحله اول به آنها گوشزد کردم وبه آنها هشدار دادم تا هر چه زودتر عمل کنند ، اما آنها دو سال بعد مراجعه کردند که خیلی دیر شده بود .!

به جوانان راجع به مصرف دارو چه توصیه ای دارید ؟

متاسفانه در برخی از ورزش ها جوانان از داروهایی استفاده می کنند که همه آنها سرطان ز است واز آنها می خواهم که دست از این کار بردارند و به دنبال ورزش پاک باشند .

دوره فوق تخصص خودرابادرجه عالی پشت سرگذاشته اید آیادرست است ؟

من دوره ECFMG را از 100 نمره با 92 نمره پشت سر گذاشتم وبه آمریکا دعوت شدم

وآنها خواستند که آنجا بمانم ،

ولی پدرم مریض بود وبه ایران بازگشتم وامتحانی دادم وبا بالاترین نمره جراحی به بیمارستان سینا رفتم و کارم را شروع کردم .

آیا فرزندانتان هم ورزش می کنند ؟

یکی هم کشتی کچ ودیگری کینگ بوکسینگ کار می کرده وحالا هم با مربیان سرشناس دنیاهمکاری دارد ودر دانشگاه هوستئون است .

کلام آخر ؟

تشکر میکنم از کلیه کسانی که خدمات صادقانه ای در ورزش دارند تا نوجوانان وجوانان همواره در سلامتی کامل باشند .

 


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین