تقدیر از چند معلم و...

تقدیر از چند معلم و... دو شنبه 7 اردیبهشت 1394

 جناب آقای سید تقی واقفی

ریاست محترم دبستان پسرانه شهید ناد علی منطقه 5

بدینوسیله از تلاش قابل ستایش حضرت عالی و کلیه پرسنل، بویژه معاونین  محترم ،سرکار خانم باژن و آقای محمدی همچنین معلم گرامی سرکار خانم هما رسولی کمال تشکر را به عمل می آوریم.

جمعی از خانواده های کلاس 2/1 دبستان شهید نادعلی منطقه 5 تهران

 

سر کار خانم آزادی

ریاست محترم دبیرستان جواد الائمه(ع) منطقه پنج آموزش پرورش

بدینوسیله از تلاش شایسته حضرت عالی و کلیه پرسنل محترم ،بویژه معاونین و دبیران آن مرکز علمی که نه تنها در منطقه بلکه در شهر تهران نیز همواره شاخص و مطرح بوده اند کمال قدر دانی و تشکر را به عمل می آوریم.و امید واریم همواره در راستای ارزشهای پرورش و آموزشی شاخص و موفق باشید.

انجمن اولیاء  دبیرستان جواد الائمه (ع) منطقه5 تهران

 

جناب آقای آزاد

ریاست محترم دبستان شهید مهدیزاده 1

بدینوسیله مراتب تقدیر خود را  از خد مات انسان ساز حضرت عالی و کلیه پرسنل ، به ویژه سر کار خانم  مریم آذر باد آموزگارکلاس 2/1 که به حق تلاش بسزایی در امر آموزش کودکان عزیزمان داشته اند را داریم.

تعدادی از اولیاء دانش آموزان کلاس 2/1 دبستان شهید مهدیزاده منطقه5 تهران


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین