هیچ آداب و...

هیچ آداب و... دو شنبه 7 اردیبهشت 1394

 من علی .ب . هستم ...جناب رئیس جمهور ریاست محترم دولت تدبیر و امید  حامی هنر مندان و دلسوز مردم مستضعف آیا این بود رسم محبت به دوستدارانت ؟از بحث هدفمند کردن یارانه ها که بگذریم از گران کردن بنزین و هزینه های آب و برق هم که بگذریم این که هیچ حمایتی از هنر مندان نشده و حتی در صفحه اول دفترچه در مانی ایشان هم مهر بدون فرانشیز حمایتی دولت قرار گرفته است.این برای هنر مندان یعنی فشار مضاعف و درد بیشتر!

آقا یون مشکل مسکن و شرایط گرانی آن نابود کننده است لطفاً فکری کنید. زهرا .ح .

ابوالحسنی هستم . یه فکری به حال انتقال دانشجو یان و ادامه تحصیل در شهر محل  زندگیشان کنید بخصوص دختر ها خیلی از فساد ها کم می شود.


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین