شهر بچه ها...

شهر بچه ها... دو شنبه 7 اردیبهشت 1394

شهر بچه ها  

اوايل سال 1373 به آرزوهامان شكل داديم . و آنها راجمع آوري كرديم ، گفتيم آرزوهايمان چرا كه هر وقت كودك يا خانواده نيازمندي را مي ديديم و از اينكه  نمي توانستيم به آنها كمك كنيم از خودمان دل گير مي شديم . حاضر نبوديم به آنها ترحم نماييم چون آنها را انسانهايي مي ديديم كه از انسانهاي ديگر تنها يك چيز كم دارند و آن شرايط محيط است . آنها اگر در خانواده ويا در جامعه اي بهتر زندگي مي كردند شايد چنين سرنوشتي نداشتند .

هر معلولي علتي دارد و ما در طول مدتها تحقيق و بررسي هامان به علتها كم و بيش پي برده بوديم و اينك طرحي تقديم مي شود . شايان ذكر است ابتدا جنبه هاي فرهنگي طرح ، بررسي شد . ولي خوشبختانه خيلي زود متوجه شديم شكم گرسنه ايمان ندارد لذا طرح بايد وسيع تر و كامل تر به جامع عمل در مي آمد شايد در شكل يك شهر ... شهر : اين شهر اگر چه مدينه فاضله نباشد و به ناچارمأموريني هم داشته باشد اما  ....شهري خواهد بود . با آمال و آرزوهاي همه ... مسكن ، كار، آموزش و هر چيزي كه مورد نياز يك جامعه است .  

يكي از مهمترين برنامه هاي شهري جا دادن به بچه هاي نيازمند است و بعد خانواده هاي نيازمند بويژه زنان ... دين و شرايط مذهبي به هيچ عنوان سدي در ميان اعضاء و خانواده شهر نمي باشد ، و قسمت دوم تقويت و پرورش استعدادهاي نوجوانان و جواناني است كه در نقاط محروم كشور زندگي مي كنند و بوجود آوردن شرايطي براي پيشرفت   اين عزيزان . گفتني است اين طرح نه تنها جديد نيست بلكه جالب است بدانيد سالها قبل توسط ميسيونري به نام دكتر استرآبادي در كرمانشاه اجرا شد و بعدها رئيس ساواك كرمان در كرمان طرحي به همين شكل اجرا كرد .

مجتمع :

گفتيم مسكن و كار ... اما قبل از هر دو اينها آموزش   و پرورش مدنظر شهردار مي باشد و آن در قالب يك مجتمع عظيم آموزشي از مهد كودك تا دبيرستان و حتي دانشگاه به جامعه عمل در آمده است . مجتمع آموزشي شهر بيشتر به يك مجتمع آموزشي غير انتفاعي مي ماند و در آن دوره هاي ابتدايي ، راهنمايي به صورت متداول است ولي با اين فرق كه در سال سوم راهنمايي دروس پيشه وري به آن اضافه مي شود . شناخت پيشه و ايجاد علاقه مندي در آموزش ورزي طي اردوهاي تفريحي و بازديد از مكانهاي مختلف به او اجازه مي دهد كه رشته تحصيلي خود را انتخاب نمايد و لذا در دبيرستانها و هنرستانهاي مجتمع با عشق و علاقه تحصيل نمايند .

 البته پيشرفته ترين طرحهاي آموزش فني در دبستان و قبل دبستان مد نظر است همچون : كارگاه شنيداري ادبيات و سمعي و بصري و غيره ....

شايان ذكر است در اين رابطه متخصصين هم به آنها كمك مي كنند .  هزينه ثبت نام براي عموم پائين تريين درصد ممكن خواهد بود و دروس و رشته هاي تحصيلي در دبيرستان و هنرستانهاي مجتمع به شرح زير خواهد بود .

رياضي فيزيك ، تجربي ، اقتصاد ، حسابداري ، بهداشت ، گرافيك ، مكانيك ، فلز ، ساختمان ، برق ، الكترونيك ، كشاورزي ، ماشينهاي كشاورزي ، باغباني ، كامپيوتر ، هنرهاي نمايشي ، ورزش و به طوركلي رشته هايي كه به افراد توانايي ورود به اجتماع را بدهد  . اين مجتمع با مجرب ترين مدرسين و كاملترين ابزار و ادوات مورد نياز تكميل مي شود تا محصلين كمال استفاده را از امكانات آموزشي بنمايند . بله اين مجتمع براي همه بويژه بچه هاي بزهكار و نيازمند تهيه شده اما هيچ ديواري بين زندگي و امكانات براي آنها   و ديگران نيست يك بزهكار دركنار ديگر جوانان به زندگي و تحصيل مي پردازد با همان امكانات مساوي تنها شرايط ويژه از قبيل استراحتگاه و محل سكونت است كه ميان آنها تفاوت بوجود مي آورد . بچه هاي بي سرپرست يا كم در آمد و مستضعفان هم در اين مجتمع آموزشي به تحصيل  مي پردازند اما آنهايي كه مي توانند و تمايل دارند در كارگاه ها كار اختيار كرده در آمد كسب مي كنند و از شرايط بهتري درآينده بهره مند مي شوند ولي كار براي كودكان اجباري نيست  . كار تنها در فصل كار براي همه ايجاد مي شود تا دست به دست هم دهند چرا كه تهيه خوراك و فضاي سبز آنها نياز به كار دارد .

كارگاهها :

كارگاههاي مختلف هم وظيفه سرويس دهي دارند . خياطي،  مكانيكي ، آموزش و سرويس وسايل ساختماني ، ساخت و تعمير بناها ، برق و الكترونيك، ساخت و تعمير و راه اندازي وسايل كشاورزي ، كاشت و داشت ، تراشكاري،  جوشكاري ، نجاري ، نانوايي و غيره .... حتي سالنهاي تربيت بدني ، كمكي به آموزش و پرورش اين عزيزان مي باشد . تمهيداتي نيز در راستاي اين اهداف در نظر گرفته شده براي نمونه : به جهت جلوگيري از اسراف ، آب استخرها نيز به مصرف كشاورزي مي رسد و يا بخش عمده اي از سيستم گرمايي و روشنايي از راه فاضلاب تأمين مي شود . اين شهر ، شهري با اصول شهرسازي قرن       بيست و يكم خواهد بود و حتي الممكن مستقل عمل مي كند . اين شهر در ابتداي كار خود پانصد عضو مذكر(پسر) را به صورت ثابت تحت پوشش خواهد گرفت و گنجايش بيش از هزار دانش آموز را خواهد داشت ولي در آينده سعي خواهدكرد دختران را نيز سرويس دهد .

شكل اوليه :

شهر در زميني تقريبي بيش از پنجاه هكتار شكل مي گيرد ولي با توجه به توسعه برنامه ها بايد گسترش يابد .

 پيشنهاد موسسه :

 موسسه افراد حقيقي و حقوقي را براي سرمايه گذاري و يا تأمين وام اوليه در اين امر خير دعوت مي نمايد .  در پايان آرزو مي كنيم   با  همکاری  فر د فرد شما عزیزان  این پرژه هرچه زود تر  جامعه عمل بپوشد.

 

در پایان از عزیزانی که در داخل و خارج از ایران  نیت خیری دارند و تمایل دارند تا به ساخت و اجراء این پروژه به صورت نقدی و یا غیر نقدی (وقف زمین و یا ملک) کمک نمایند دعوت می کنیم تا با شمار تلفن 09121199415 تماس بگیرند.


http://thechildrentown.blogfa.com


برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین